Natuurbeheerplannen in publieke consultatie

Hieronder vindt u informatie over de natuurbeheerplannen waarvoor de consultatieperiode loopt.

Natuurbeheerplan Domein van Bornem

Naam Domein van Bornem
Dossier Natuurbeheerplan
Type Type twee
Periode openbaar onderzoek Van 20/07/2022 tot 21/08/2022
Indiener natuurbeheerplan Landmax vzw
Gemeente(n) Bornem
Dossiernummer ANB NBP/AN/20/0033
Het dossier op papier inkijken N.v.t. (enkel raadpleegbaar op de website, zie onder)
Het dossier digitaal inkijken Download het natuurbeheerplan (zip - 2 MB)
Download de kaartenbijlagen (zip - 88 MB)
Bezwaren of opmerkingen  te bezorgen aan: Ivan.schoemans@vlaanderen.be
 

 

Natuurbeheerplan Rullingen Herkvallei – Borgloon

Naam Rullingen Herkvallei-Borgloon
Dossier Natuurbeheerplan
Type Type twee
Periode openbaar onderzoek Van 25/07/2022 tot en met 25/08/2022 
Indiener natuurbeheerplan Antea Group – mevr. Sophie Degrande
Gemeente(n) Borgloon
Dossiernummer ANB NBP-LI-20-0011
Het dossier op papier inkijken Het beheerplan ligt vanaf  25 juli tot 25 augustus 2022 ter inzage op het secretariaat van Antea Group. Raadpleegbaar na afspraak tijdens de kantooruren tussen 10 en 12 u.

Antea Group Belgium
Roderveldlaan 1
2600 ANTWERPEN
0032 3 221 55 00
 
Het dossier digitaal inkijken Download het natuurbeheerplan en alle bijlagen (zip - 29 MB)
Bezwaren of opmerkingen  te bezorgen aan: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75
3000 Leuven