Waar kan ik een overtreding melden?

Afbeelding
Icoon Natuurinspectie
Iedereen kan een mogelijke natuurovertreding melden: particulieren, overheden, politie, natuurverenigingen…

Waar kunt u met welke natuurovertreding terecht?

Let op: niet alle meldingen kunnen door de natuurinspectie worden behandeld.
 • Een gewond, dood, of verloren gelopen dier gevonden?  Dan kunt u terecht bij de gemeente, de politie of een opvangcentrum voor vogels of wilde dieren. Lees meer informatie> 
 • Een vraag over een vergunning (kappen van bomen, vegetatie wijzigen…)? Dan kunt u terecht bij onze collega’s van de dienst AVES.
 • Wil u een illegale constructie of milieuhinder melden? Dan kunt u terecht bij het departement Omgeving.
 • Stelde u vissterfte vast?  Meld het dan onmiddellijk aan de lokale politie of milieudienst. 
 • Wil u de aanwezigheid van jeeps, quads of brommers melden in ANDERE gebieden dan natuurdomeinen? Neem dan contact op met de lokale politie.
   
De natuurinspectie is geen interventiedienst die meteen kan uitrukken bij een melding. In dringende gevallen is het beter om eerst de lokale politie te contacteren en pas nadien de overtreding aan ons te melden.
 

Contactgegevens natuurinspectieregio’s

Worden er bomen gekapt zonder vergunning of kapmachtiging? Is uw huisdier het slachtoffer geworden van vergiftigd lokaas? Ziet u een dode roofvogel waarvan u denkt dat hij in verdachte omstandigheden overleden is? Contacteer dan de bevoegde natuurinspectieregio: 
 • Inspectieregio West (provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen)
  E-mail: natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be
  Telefoon: 050 247 770
 • Inspectieregio Midden-Vlaanderen (provincie Antwerpen en arrondissement Halle-Vilvoorde)
  E-mail: natuurinspectie.middenvlaanderen.anb@vlaanderen.be
  Telefoon: 03 224 62 48
 • Inspectieregio Oost (provincie Limburg en arrondissement Leuven)
  E-mail: natuurinspectie.oost.anb@vlaanderen.be
  Telefoon: 011 74 25 03
   
Om de visserij te controleren werken wij samen met hengelstewards. Dat zijn lokale vrijwilligers die instaan voor sociale controles langs de waterkant. Een overzicht van de stewardwerkingen vindt u op Sportvisserij Vlaanderen.
 

Wat gebeurt er met uw melding?

Alle meldingen van mogelijke milieuovertredingen worden geregistreerd in de handhavingsdatabank.

Elke melding wordt bekeken, maar de prioriteit ligt bij de overtredingen die het meeste schade aanrichten aan onze natuur. Dat zijn onder meer:
 • Misdrijven in gebieden met een hoge beschermingsgraad, zoals Europees beschermde Natura 2000-gebieden of het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
 • Illegale ontbossingen
 • Vogelvangst
 • Georganiseerde stroperij
   
Ongeveer een kwart van alle meldingen leidt tot de vaststelling van een overtreding. Vervolgens kan een natuurinspecteur een aanmaning of een proces-verbaal (laten) opstellen of een verslag van de vaststelling schrijven. Overtredingen kunnen leiden tot bestuurlijke of strafrechtelijke boetes. 
 

Wanneer grijpt de natuurinspectie niet in?

Niet elke potentiële milieuovertreding die bij de natuurinspectie gemeld wordt, is ook echt een overtreding. Als er bijvoorbeeld ergens bomen gekapt worden, is het niet altijd meteen duidelijk of de persoon in kwestie daar een vergunning voor heeft of niet. De natuurinspectie kan dat meestal wel achterhalen.

Als we klachten binnenkrijgen waarvoor Natuur en Bos niet bevoegd is, verwijzen we de melding door naar de bevoegde instantie. Daarnaast zijn sommige meldingen te algemeen of te vaag om onmiddellijk actie te kunnen ondernemen. Die informatie kan - in combinatie met andere meldingen - wel waardevol zijn voor de toekomst. Lopen er bijvoorbeeld meerdere meldingen binnen van vissen zonder visverlof op een bepaalde plaats, dan kunnen we vaker en gerichter gaan controleren.
 

Veel voorkomende overtredingen

Sommige overtredingen worden vaker begaan dan andere. De meest voorkomende zijn:
 • Vissen zonder visverlof, op een moment waarop dat niet toegelaten is, of met verboden tuigen 
 • Illegale ontbossing 
 • Wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen (KLE) zonder vergunning, zoals het rooien van een haag, het dichten van een gracht of het nivelleren van een terrein