Bomen en bossen

Icoon Bomen en Bossen

Verantwoord bosbeheer zorgt voor veerkrachtige bossen met een grote biodiversiteit. Daarbij moeten er bomen aangeplant worden, maar soms moeten er ook gekapt worden. Uit de bosinventaris blijkt dat in de Vlaamse openbare bossen méér hout staat dan 15 jaar geleden.
 

Wat is een bos?

Wettelijke definitie bos – Wat is géén bos? – Wat is altijd een bos? – Moeilijke gevallen – Test uw kennis

Bomen kappen in bos

Bos blijft bos: kapmachtiging - Bos verdwijnt: ontbossing - Boscompensatie

Bomen kappen buiten het bos

In beheerplan - Op huiskavel - Stedenbouwkundige vergunning - Vrijstellingen - In VEN en natuurreservaat: ontheffing - Verboden te wijzigen vegetatie of KLE’s

Bomen planten: vergunningen en regels

Agrarisch gebied - Vegetatiewijziging of wijziging KLE - VEN - SBZ - MER-plicht bij bebossing > 10 ha - Langs water-, spoor- en andere wegen, tram- en nutsleidingen...
 

Subsidies om te bebossen

Subsidie aankoop gronden - Subsidie bebossing - Subsidie herbebossing - Subsidieregeling bebossing 2015