Agentschap voor Natuur en Bos

Beleid, informatie en dienstverlening

Natuur en Bos
Natuur en Bos

Onze natuur is waardevol. Ontdek alle richtlijnen die u moet volgen als u de natuur wijzigt in uw gebied of activiteiten uitoefent in de natuur. Lees hieronder ook het antwoord op al uw vragen rond dienstverlening, subsidies, vergunningen, beheer en beleid in onze Vlaamse natuur. Inspiratie voor natuuruitstapjes en boeiende dossiers vindt u op www.natuurenbos.be.

Ik wil ...
een subsidie aanvragen ...
een vergunning aanvragen ...
een werk uitvoeren ...
schade melden ...
een natuurbeheerplan ...
Natuur en Bos contacteren ...
informatie opvragen ...
Natuurbeheerplannen inkijken, maken, uitvoeren, opvolgen, wijzigen of opheffen - Subsidies en voordelen - Beroepsmogelijkheden - Formulieren en documenten - Overgangsmaatregelen
Wat is een bos? – Bomen kappen in het bos – Bomen kappen buiten het bos – Wetgeving rond bomen kappen – Bomen planten: vergunningen en (afstandsregels) - Subsidies om te bebossen
Ingrepen in de natuur - Beschermde gebieden - natuurrichtplannen - VEN en IVON - Natuurreservaten - Natura 2000 - Tijdelijke natuur - Natuurinrichting
Wat mag u doen in onze natuur? (voor bezoekers) - Activiteiten organiseren (voor organisatoren) - Toegankelijkheidsregeling en speciale zones aanleggen (voor beheerders en gemeenten)
Visverlof - Visserijregels - Waar en wanneer mag u vissen? - Meeneembeperking en toegelaten vissoorten - Aasvissen en toegelaten vismethoden - Controles en adviezen - Contact
Rode Lijsten met kwetsbare soorten - Soortenbescherming en programma's - Subsidies broedvogelbescherming - Europese bescherming
Door jachtwild of beschermde dieren - Door niet-beschermde soorten - Door invasieve exoten - Ziekten bij dieren in het wild
Functies en soorten jacht in Vlaanderen - Jagen: waar, wanneer, hoe en op welk wild? - Jachtverlof en administratieve verplichtingen - Jager worden - Jachtwetgeving
Wat doet de natuurinspectie? - Een overtreding melden - Hoe treedt natuurinspectie op? - Wetgeving en publicaties
Bekijk het overzicht van subsidies en projectoproepen die u kunt aanvragen in verband met natuur en bos.
Openbare onderzoeken - Publieke consultaties natuurbeheerplannen en toegankelijkheidsregelingen
Overdracht onroerend goed bos en natuur - Veelgestelde vragen