Projectoproep Natuur in je Buurt

Afbeelding
Icoon Subsidies
Jaarlijks wordt de oproep gelanceerd. Ook in 2023 konden overheden, verenigingen en organisaties een project indienen. Er werden uiteindelijk 20 projecten geselecteerd over heel Vlaanderen (uit 60 inzendingen), die in totaal 1,26 miljoen euro financiële steun krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze allemaal.

Projecten 2023

Arendonk – Gemeente Arendonk - Herinrichting polyvalent grasveld Bosvelden
In de straat Bosvelden in Arendonk is een grasveld gelegen van 4.834 m². Momenteel wordt dit grasveld intensief gemaaid en staan er 2 voetbaldoelen op. Er is geen beplanting aanwezig. De bedoeling is om dit grasveld natuurlijker in te richten met bomen, struiken, vogel-, pluk- en speelbos(je) en waarbij er geluisterd werd naar de mening, wensen en noden van de inwoners.

Boortmeerbeek - Gemeente Boortmeerbeek - Molenpark aan de Weesbeek
De gemeente Boortmeerbeek kocht de (bouw-)gronden van het Molenpark aan met de bedoeling deze te vrijwaren en te ontsluiten voor haar inwoners. Met de subsidies van ‘Natuur in je Buurt’ krijgt dit verwaarloosd gebied een facelift tot een biodivers park waar natuur, erfgoed en recreatie/educatie verzoend worden. 

Bree - Stad Bree - Ontmoetingsplek aan de Volkstuintjes
De stad Bree wenst een nieuwe duurzame rust- en ontmoetingsplek in het groen in te richten bij onze bestaande Volkstuintjes. Het betreft een voormalig grasveld dat we willen omvormen naar een boomgaard met bloemenweide, voedselbos,... ook als voorbeeld hoe men zelf de tuin natuurvriendelijk en klimaatbestendig kan inrichten.

Brugge – VIRO - Biodiverse bloementuin met coworking space en buitenklas
Viro is een organisatie voor mensen met een beperking. De gesloten campus wordt een openbaar speel-, ontmoetings- en natuurdomein. Met focus op ecologisch verantwoord beheer en biodiversiteit. Dit project, onderdeel van een ruimer plan, realiseert een biodiverse tuin met outside coworking space en openluchtklas. Een project dat collega’s, cliënten en buurt verbindt met de natuur én met elkaar.

Hoogstraten - Stad Hoogstraten - Wortel groenste dorp: een nieuw, groen ankerpunt 
In Wortel is de ambitie uitgesproken om het groenste dorp te worden. Door groene ankerpunten te voorzien in de kern, maken we een verbinding met de groene omgeving aan de rand van het dorp. Met de steun van Natuur in je buurt, maken we zo’n nieuw, groen ankerpunt in de publieke ruimte van de Grote Plaats. Parallel gaan we met het buurtcomité aan de slag om ook de tuinen biodiverser te maken. 

Kaprijke - Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke - Aanleg Speelbos SOCK
Op de site van sport- en cultuurcentrum vinden activiteiten van jeugd plaats. De bedoeling van het project is de reconversie van een deel van de site dat momenteel voor een belangrijk deel verhard is met steenpuin naar een volwaardig speelbos, met tal van speelelementen zoals een wilgenhut, bijenhotel, bloemenweide speelheuvels, WADi's, totems.Er zullen ook bijkomende hoogstammen worden geplaatst

Kortrijk - Stad Kortrijk - Natuurbeleving Hoeve te Coucx
Hoeve te Coucx is als uitvalsbasis van Doerak een plek waar wordt ingezet op spelen, beleven, leren, ontmoeten en verbinden IN de natuur. We willen met de subsidies de site verder inrichten met natuur en natuurondersteunende elementen, om deze vorm van natuurbeleving nog meer te stimuleren.

Laakdal - Gemeente Laakdal - Buurtbosje Heikantstraat Laakdal
Omvorming van een niet geslaagde fruitboomgaard naar een voedselbos met een openbare pluktuin in het zuiden. De pluktuin wordt zo ecologisch mogelijk ingericht, het is niet de bedoeling een hoge productie te verkrijgen maar eerder een wildpluk ervaring. De zone moet dienst doen als een aangenaam parkje waar men gezellig kan samen komen en voedsel en natuur kan herontdekken.

Landen - Stad Landen - Groenblauwe ontwikkeling van de Zeybvallei
Door te ontharden gaat het tracé van de Eikkapellaan groenblauw transformeren. We zullen een aangename en veilige fiets- en wandelstraat creëren door het stadscentrum en twee natuurgebieden ‘De Beemden’ en ‘Sint-Gitter’ met elkaar verbinden. Daarnaast gaat de ontwikkeling van het Zeybpark grenzend aan de Eikkapellaan een nieuwe stapsteen vormen binnen het groenblauwe netwerk van de Zeybvallei. 

Mechelen - Stad Mechelen - park Bovensluis
Met dit project toveren we een ontoegankelijk perceel van Aquafin met een bufferbekken om tot een nieuw, biodivers park vlakbij het centrum, én tot een hotspot voor muurhagedis. Het park zal een groene verademingsruimte worden voor de bewoners van de dichtbevolkte Arsenaalwijk, voor de jongeren van de vlakbij gelegen jongerenhub ‘Perron M’ én voor passerende voetgangers, fietsers en peddelaars.

Meise - Kinderdagverblijf Lentetuiltje - Buurttuin de Okkernoot: waterplek & stiltecirkel in Wolvertemse natuuroase
In Wolvertem, in de Brusselse rand, toveren buurtbewoners een weide om tot een biodiverse natuurplek. De natuurlijke vijver vergroot de inheemse waterfauna en flora, terwijl de stiltecirkel een oase van rust biedt voor zelfreflectie te midden van prachtige plantendiversiteit. Het project bevordert sociale interactie, creëert een groene long en biedt mogelijkheden voor natuurbeleving en educatie.

Menen - Stad Menen - Ontharden en vergroenen oude begraafplaats Zandputstraat
De oude begraafplaats in de Zandputstraat is een moeilijk te onderhouden, volledig verharde site, in het midden van onze stad. Het potentieel om uit te groeien tot een groene rustoase is er, mits een grootschalige ontharding en vergroening. Deze transformatie gebeurt gefaseerd onder begeleiding van studiebureau Fallow. Fase 1 start dit najaar, NIJB 2023 wordt ingediend voor de uitvoer van fase 2.

Mol – Stijn - Heilzame Heivlinder - De Witte Mol
Contact met de natuur versterken door het creëren van een rustige, toegankelijke, natuurlijke omgeving. Waar het aangenaam vertoeven is voor de bewoners met zware zorgnoden, maar ook voor de medewerkers, families, vrijwilligers en passanten. De streekeigen natuur voor de heivlinder staat hierbij centraal. De natuurlijke habitats van 'Galbergen' worden versterkt en uitgebreid.

Moorslede – Mariënstede - Waterrijk verleden wordt klimaatbuffer en biodiversiteit hotspot
“Ons Park”, 9 ha, centrum Dadizele, is de belangrijkste publieke, groene ruimte van het dorp met erg belangrijke sociale en ecologische functie. De waterlichamen zijn dringend aan stevig ruimen toe. Er is opportuniteit om dit te combineren met (her-)aanleg van wegenis en gescheiden riolering. De waterlichamen worden ecologische waterbuffer: een win-win voor woonwijk, beleving en biodiversiteit.

Mortsel - Stad Mortsel - Een Tiny Forest in het hart van Mortsel!
Op het grotendeels verharde Gemeenteplein in het centrum van Mortsel wensen wij een tiny forest aan te planten met een oppervlakte van 280m². Aan de rand van dit bos voorzien we een kleine educatieve hoek. Naast het tiny forest zullen er verspreidt over het overige plein 8 solitaire bomen worden gepland. Deze bomen staan symbool voor het uitdijende tiny forest en het streven naar meer bebossing. 

Ronse - Werken Glorieux - Een therapeutische tuin voor het CAR Glorieux
Wij wensen de tuin van het CAR Glorieux in te richten in functie van onze doelgroep. Als ambulant centrum bieden we onderzoek en behandeling voor kinderen met een (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen. We willen onze therapeutische ruimte graag uitbreiden met natuurlijke rust, leer- en oefenplekken. 

Sint-Niklaas - RAAKZAAM - Raakzaam verbindt mens, natuur en paard: landschapsherstel in de weilanden
Op de zorgvoorziening in Belsele, wilt Raakzaam zijn weilanden en snoezeltuin omvormen tot een natuurlijk belevings- en activiteitengebied voor cliënten, bezoekers én de buurt. Door de aanleg van een toegankelijk pad kunnen we dit stuk natuur dichter bij de cliënten brengen. Een landschappelijk geïntegreerde paardenweide zal een boost geven aan het landschap en de biodiversiteitswaarde ervan. 

Sint-Truiden – ASSTER - H³O, een Helende, Houdbare en Holistische Omgeving
De werking van het psychiatrisch ziekenhuis Asster, is gericht op een helende biodiverse/klimaatadaptieve zorgomgeving waarbij natuur wordt ingeschakeld voor het welzijn en de gezondheid van onze cliënten, medewerkers en bezoekers. Einddoel is de ontwikkeling van therapeutische tuinen en deze te integreren binnen een globale visie op duurzame natuurontwikkeling op de Campus.

Sint-Truiden - ORELIA ZORG - Groene beleving in hartje stad
Met het project ‘Meer groen in de stad’ gaan we voor de vergroening van de buitenomgeving van deze woonzorgcampus. De tuin moet een biodivers en aantrekkelijk geheel worden waar zowel de senioren van de woonzorgcampus, hun bezoekers, als de mensen uit de buurt van kunnen genieten. Niet alleen door er van binnenuit naar te kunnen kijken, maar ook door de natuur actief te kunnen beleven.

Zonhoven – IGL - Beperking of niet, zintuiglijk genieten is voor eenieder weggelegd
Voor 430 personen met een meervoudige beperking (MB) zal het terrein ingericht worden als een helende omgeving, een natuurlijke belevings- en activiteitenzone. Via een eerste aanvraag werden de eerste stappen gezet in de landschapsinrichting.Deze aanvraag bouwt hierop verder met de klemtoon op thematuinen dit vertrekkend vanuit de bestaande heidevegetatie en zich richtend op elk zintuig.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0