Projectoproep Natuur in je Buurt

Afbeelding
Icoon Subsidies
De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die natuuroplossingen realiseren. Samen dragen we zo bij aan een duurzame en biodiverse Vlaamse natuur én aan welzijn, klimaatadaptatie of natuurbeleving. In 2024 ligt de nadruk op een van de belangrijkste hoekstenen van onze natuur: wilde bestuivers.

Wat?

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.

De projectoproep Natuur in je Buurt ondersteunt de realisatie van natuuroplossingen. Samen dragen we zo bij aan een duurzame en biodiverse Vlaamse natuur én in één adem ook aan welzijn, klimaatadaptatie of natuurbeleving.

Wist u dat maar liefst 80% van alle plantensoorten in belangrijke mate afhankelijk zijn van insecten voor bestuiving? Dat is dan weer essentieel voor zowel onze voedselvoorziening als onze biodiversiteit. En wist u dat, van de 381 soorten wilde bijen in ons land, meer dan een derde bedreigd is met uitsterving? Ook de andere bestuivers (zweefvliegen, dag- en nachtvlinders...) hebben het moeilijk.

Daarom legt de projectoproep dit jaar de nadruk op wilde bestuivers. Om in aanmerking te komen moet het projectvoorstel natuurlijke elementen (bv. bloemen, planten of bodemgebruik) inzetten om zo voedsel en nestelgelegendheid te voorzien voor wilde bestuivers.

Goed om weten: 
 • Onderzoek of de bestaande situatie door aangepast beheer kan geoptimaliseerd worden voor wilde bestuivers voordat je overgaat tot nieuwe aanplantingen of bodemwijziging. 
 • Wilde bestuivers hebben nood aan voedsel: nectar voor energie en stuifmeel voor hun larven, en dat vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar. Zorg daarom voor variatie en gelaagdheid in de (streekeigen) plantsoorten. 
 • Om de bloeiboog van bloemen, planten en bomen planten optimaal te benutten is een aangepast beheer, uiteraard zonder pesticiden, van groot belang.
 • De bekende insectenhotels zijn waardevol in het nabootsen van dood hout, maar zijn beperkt bruikbaar. Zo nestelen bv. veel bijensoorten in de grond. Gebruik de aanwezige bodemtypes (open zand, schrale bodem…) en overweeg het gebruik van ‘gewoon’ dood hout of andere in de natuur aanwezige materialen.
   
Een voorstel indienen kan tot maandag 15 juli 2024 10u via het e-loket.

Lees het reglement >
 

Voor wie?

Overheden, verenigingen, organisaties of zorgvoorzieningen kunnen een projectvoorstel indienen.

Onderwijsinstellingen kunnen in deze oproep geen projectvoorstel indienen.
 

Bedrag

Natuur in je Buurt financiert maximaal 75% van de projectbegroting.

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:
 • Een projectvoorstel type A vraagt een financiering tussen 15.000 euro en 100.000 euro.
 • Een projectvoorstel type B vraagt een financiering tussen 3.000 euro en 15.000 euro.
   

Voorwaarden

 • Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar de uitvoering moet wel binnen een termijn van één jaar, na kennisgeving van financiering, van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn van vier jaar na kennisgeving van financiering.
 • Het projectvoorstel moet tegemoetkomen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur.
 • Het projectvoorstel moet maatregelen nemen voor een betere leefomgeving voor wilde bestuivers.
 • Het project moet minstens 10 jaar in goede staat behouden blijven. Voor het onderhoud moeten de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer gevolgd worden.
 • Alle voorwaarden en de volledige procedure vindt u terug in het reglement van de oproep.
   

Nuttige informatie

Download de bijlagen Informatie Interessante links

Vragen?

Infosessie
Wat is de projectoproep Natuur in je Buurt en hoe dien ik een projectvoorstel in?
Bekijk onderstaande infosessie (45 min) en download de presentatie (pdf - 4.37 MB).
 


Nog geen antwoord gevonden? Mail uw vraag naar natuurinjebuurt.anb@vlaanderen.be.
 

Opvolging van de projecten

Uw projectvoorstel werd geselecteerd? Proficiat! Er zijn een aantal verplichtingen verbonden aan de financiering, zie daarvoor het reglement en het ministerieel besluit dat u ontving. Hieronder de belangrijkste richtlijnen met betrekking tot de timing van het project:
 • De concrete uitvoering van het projectvoorstel moet starten binnen één jaar na ontvangst van het ministerieel besluit. U informeert Natuur en Bos via onderstaand mailadres over deze start.
 • Het project moet uiterlijk vier jaar na ontvangst van het ministerieel besluit afgerond zijn.
 • Het project moet minstens 10 jaar in goede staat behouden blijven.
 • Ten laatste 6 maanden na realisatie van het project moet u een inhoudelijk eindverslag en een financieel eindrapport indienen. 
   
Wanneer uw projectvoorstel geselecteerd werd raden we het volgende aan:
 • Bewaar minstens deze documenten: het ministerieel besluit dat u via mail ontving, uw projectvoorstel zoals u het indiende en het reglement van de projectoproep.
 • Controleer het rekeningnummer en het mailadres dat u doorgaf in uw projectvoorstel.
 • Informeer Natuur en Bos over eventuele wijzigingen in opvolging (andere aanspreekpersoon), mailadres of rekeningnummer.
   
Handige links voor de rapportering: Het mailadres voor concrete vragen over de financiële of administratieve opvolging en rapportering van je project is aves.cd.anb@vlaanderen.be
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0