Natuurbeheerplannen

Icoon natuurbeheerplannen

Het natuurbeheerplan zorgt ervoor dat het beheer van bos en natuur zo georganiseerd wordt dat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Voor oude beheerplannen is een overgangsmaatregeling voorzien.

Sinds 28/10/2017 wordt voor de opmaak van beheerplannen de regelgeving voor het natuurbeheerplan toegepast.
 

Algemeen beleidskader & informatie

Krachtlijnen en voordelen - Welke terreinen? - Door wie? - Vier types - Natuurstreefbeelden - Goedkeuringsprocedure - Geldigheidsduur & bijsturing

Natuurbeheerplan inkijken

Publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen - Inzage van goedgekeurde natuurbeheerplannen en register - Veel voorkomende vragen

Subsidies, voordelen en engagementen

Vergunningen, ontheffingen en afwijkingen - Subsidies - Fiscale voordelen en vrijstellingen - Fictieve subsidie en terugvordering - Onroerende voorheffing - Verkoop of overerving

Natuurbeheerplan maken

Algemeen - Natuurstreefbeelden - Deel 1 Verkenning - Deel 2 tot 5 Definitief plan - Erkenning als natuurreservaat

Natuurbeheerplan wijzigen of opheffen

Aanleiding aanvraag tot wijziging - Goedkeuringsprocedure wijziging - Opheffing en overname beheer door Natuur en Bos - Opheffing erkenning als natuurreservaat

Overgangsmaatregelen oude beheerplannen

Bosbeheerplan en beheerplan van een erkend natuurreservaat - Harmonisch Park- en Groenbeheerplan - Bermbeheerplan - Overzicht oude beheerplannen Natuur en Bos