Overgangsmaatregelen oude beheerplannen

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen
Voor beheerplannen die voor 28/10/2017 werden opgemaakt, is er een overgangsregeling waarbij oude beheerplannen kunnen omgezet worden naar natuurbeheerplannen. Alleen bosbeheerplannen en beheerplannen van erkende natuurreservaten komen in aanmerking. Bij gecombineerde beheerplannen (HPG-beheerplan, bermbeheerplan, landschapsbeheerplan) geldt dat enkel voor het deel dat officieel als bosbeheerplan is goedgekeurd.
 

Harmonisch Park- en Groenbeheerplan

Enkel voor bosgedeelte wordt een evaluatieverslag opgemaakt voor omzetting. De beheerder kan het bestaande HPG-plan zelf omvormen naar natuurbeheerplan. Meer info >

Bermbeheerplan

Maaidata, pesticiden en subsidies - Bermbeheer in de toekomst