Cookiebeleid van het Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op webmaster.anb@vlaanderen.be.

Het Agentschap voor Natuur en Bos vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en op elk ogenblik zijn Agentschap voor Natuur en Bos-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Agentschap voor Natuur en Bos-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Die technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Agentschap voor Natuur en Bos u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dat gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van zijn onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Agentschap voor Natuur en Bos-onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het Agentschap voor Natuur en Bos aanbiedt en die toegang geven tot content van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Het Agentschap voor Natuur en Bos kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan zijn diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Agentschap voor Natuur en Bos-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat die bekendgemaakt wordt. 
 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Het gebruik van cookies weigeren of beheren

U kunt de installatie van cookies op Agentschap voor Natuur en Bos-onlinediensten weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Op deze links vindt u meer info over het instellen van je browser:
Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het Agentschap voor Natuur en Bos op deze website gebruikt.
 

Gebruikte cookies

Op deze Dienstenwebsite maken wij enkel gebruik van derdepartijcookies. Dit zijn cookies die wij niet zelf plaatsen, maar die een derde partij beheert of plaatst. Dat zijn op deze website de cookies die worden gebruikt door Mijn Burgerprofiel en de Mijn Burgerprofiel-header. Het overzicht van die cookies vind je via deze link.