Jagen

Icoon Jagen

De jacht in Vlaanderen is gericht op een duurzaam beheer en gebruik van wild, en op het voorkomen van schade. Dat vraagt om een doordacht en planmatig wildbeheer, dat streng gereglementeerd wordt. Een kandidaat-jager moet slagen voor het jachtexamen en voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Waar, wanneer en op welke soorten gejaagd mag worden, is bij wet vastgelegd. Die strikte regelgeving zorgt ervoor dat de jacht veilig verloopt, met respect voor mens, dier en milieu.
 

Jachtverpachting

Hier vindt u een overzicht van alle verpachtingen waarvoor u momenteel kan bieden.

Jachtwetgeving

Alle details van de betrokken jachtwetgeving kunt u nalezen in deze wetteksten.