Jagen: waar, wanneer, hoe en op welk wild?

Afbeelding
Icoon Jagen

Jagen mag in Vlaanderen niet altijd en overal. De jachtwetgeving  omschrijft heel concreet waar en wanneer er gejaagd mag worden, op welke soorten wild en met welke methoden. Een jager moet onder meer over een aaneengesloten jachtterrein van minstens 40 hectare beschikken.

Afwijkingen op het Soortenbesluit
Om bepaalde redenen en onder bepaalde voorwaarden, bv. voor taxidermisten of educatieve doeleinden, is het mogelijk om af te wijken van het Soortenbesluit. Lees meer >