Wanneer is jagen toegelaten?

Afbeelding
Icoon Jagen

Per wildsoort geldt een specifieke periode waarin de jacht toegelaten is. Dat noemen we de jachtopeningstijd voor die soort. Tijdens de jachtopeningstijd mag er aan gewone of bijzondere jacht gedaan worden. 

Jachtopeningstijden

De periodes waarin een jager mag jagen, de jachtopeningstijden, verschillen per bejaagbare wildsoort. Voor de bijzondere jacht gelden bovendien andere openingstijden dan voor de gewone jacht. U vindt alle jachtopeningstijden terug in de onderstaande tabel . Wildsoorten die niet in de tabel staan, mogen niet bejaagd worden.
 

Afbeelding
tabel jachtopeningstijden


Omdat bestrijding niet als een vorm van jacht wordt beschouwd, gelden er geen openingstijden voor. Bestrijding is wel gebonden aan strikte voorwaarden.
 

Jagen van zonsopgang tot zonsondergang

Tijdens een jachtopeningstijd is jagen toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang. Slechts in zeldzame gevallen wordt op die regel een uitzondering gemaakt. Zo is jagen op alle grofwildsoorten mogelijk van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang.

Het officiële uur van zonsopgang en zonsondergang vind je op de homepage van de website van het KMI in het kaderstuk met de waarschuwingen. De uren kunnen licht verschillen per provincie. De precieze tijden kun je opvragen bij het KMI.
 

Regels voor verkoop en vervoer van wild

Om stroperij tegen te gaan is het verkopen en vervoeren van wild aan strikte regels gebonden. De basisregel is eenvoudig: wild mag levend of dood vervoerd en verkocht worden vanaf de dag dat de jacht opent tot tien dagen na de sluiting. Die beperking geldt niet voor:

  • Diepgevroren vlees van ree
  • In gevangenschap gekweekt wild
  • Wild dat buiten het Vlaams Gewest op een legale manier werd verkregen


Wild dat afkomstig is van bestrijding mag wel vervoerd, maar niet verkocht worden. De vervoerder moet het meldingsformulier van de bestrijding kunnen voorleggen. 

Buiten de openingstijden van een wildsoort kan alleen Natuur en Bos een afwijking verlenen om levend wild of eieren te mogen vervoeren.