Natuur wijzigen

Icoon Natuur wijzigen
Wilt u een wijziging aanbrengen of een ingreep uitvoeren in een natuurgebied? Controleer dan eerst of het mag. Veel hangt ook af van de beschermingsstatus van het natuurgebied. Al naargelang het gebied een natuurreservaat, tijdelijke natuur, VEN, IVON, Natura 2000... is, kan de regelgeving verschillen.

Ingrepen in de natuur

Wilt u een ingreep uitvoeren in de natuur? Check dan eerst of het mag en of hiervoor een vergunning vereist is.
 

Beschermde gebieden: Natuurrichtplan

Het Natuurrichtplan is een gebiedsspecifiek plan dat op grond van het Natuurdecreet werd opgesteld voor gebieden in VEN, IVON, SBZ en de Ramsargebieden

Tijdelijke natuur

Definitie en voordelen tijdelijke natuur - Tijdelijke natuur: aanvraag en ‘opruiming’ - Veel gestelde vragen

Natuurinrichting

Natuurinrichting is het projectmatig herstellen, ontwikkelen of behouden van waardevolle natuur door het uitvoeren van inrichtingswerken.