Dieren en planten

Icoon Dieren en Planten

Vlaanderen wil waardevolle dieren en planten maximaal beschermen. Beschermde soorten kunnen rekenen op soortenbeschermingsprogramma’s, die het leefgebied van cruciale dieren en planten vergroten en versterken. Ook Europa legt richtlijnen op om bepaalde fauna en flora te beschermen via het Natura 2000-netwerk.

Rode Lijsten

Wat zijn Rode Lijsten? - Wie stelt Rode Lijsten op?

Soortenbescherming

Soortenbeschermingsprogramma’s (SBP's) - Lijst van alle SBP's - Afwijkingen op het Soortenbesluit