Rode Lijsten

Afbeelding
Icoon Dieren en Planten
Rode Lijsten geven aan hoe groot de kans is dat een plant of dier in een bepaalde regio zal uitsterven. Ze delen waardevolle soorten in verschillende gevaarcategorieën in: van ‘bijna in gevaar’ tot ‘uitgestorven’.

Wat zijn Rode Lijsten?

De Rode Lijsten tonen op een objectieve, wetenschappelijk verantwoorde manier hoe het met verschillende soorten in Vlaanderen gesteld is. De lijsten zijn gebaseerd op de zeldzaamheid van een soort en de evolutie van de aantallen doorheen de tijd (de ‘trend’ van de soort). Ze delen planten- en diersoorten in verschillende gevaarcategorieën in:
  • Bijna in gevaar
  • Kwetsbaar
  • Bedreigd
  • Ernstig bedreigd 
  • Uitgestorven
     
De Rode Lijsten vormen een belangrijke basis voor het soortenbeleid in Vlaanderen, meer specifiek voor allerlei beschermingsinitiatieven zoals soortenbeschermingsprogramma’s.
 

Wie stelt Rode Lijsten op?

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is de coördinator van de Rode Lijsten in Vlaanderen. Het INBO stelt de lijsten op en valideert ze. Wilt u meer weten over de manier waarop de Rode Lijsten worden opgesteld of wilt u de lijsten inkijken, raadpleeg dan de website van het INBO.