Soortenbeschermingsprogramma's (SBP’s)

Afbeelding
Icoon Dieren en Planten
Het Soortenbesluit van 15 mei 2009 voorziet de mogelijkheid om een soortenbeschermingsprogramma (SBP) op te stellen. De maatregelen in zo’n programma zorgen ervoor dat een of meerdere specifieke soorten in Vlaanderen het goed stellen. Een soortenbeschermingsprogramma ontstaat in overleg met alle belanghebbenden en heeft een looptijd van 5 jaar. Daarna kan het op basis van een evaluatie verlengd worden, al dan niet met aanpassingen. Omdat een soortenbeschermingsprogramma wordt vastgesteld door de minister, zijn de gekozen maatregelen bindend.

Criteria

Een soortenbeschermingsprogramma kan worden opgesteld voor Europees beschermde soorten of voor typisch Vlaamse dieren of planten. Omdat het niet mogelijk is om voor elke belangrijke soort een beschermingsprogramma op te stellen, legt het Soortenbesluit enkele criteria vast. De prioritering houdt onder meer rekening met:
  • de Rode Lijst-status van een soort: hoe groot is de kans dat een dier of plant zal uitsterven?
  • de oppervlaktebehoefte van een soort
  • de nood aan ecologische verbindingen
  • andere soorten die mee kunnen profiteren van de beschermingsmaatregelen
     

GIS-laag op Geopunt

Op Geopunt staat de geïntegreerde GIS-laag van lopende soortbeschermingsprogramma’s. De data zelf bestaan uit twee afzonderlijk geografische bestanden: de SBP’s voor de vissen en de SBP’s voor de andere soorten. Het verschil tussen de bestanden is dat de eerste uit lijnvormige elementen bestaat, het tweede bestand bestaat uit vlakvormige elementen (polygonen). De data verwijzen naar de tekstversie van de goedgekeurde, respectievelijke SBP’s en vormen de contouren van de daarin vermelde projectgebieden. Deze lagen zijn enkel een hulpmiddel, o.a. in het kader van natuurbeheerplannen en vergunning- of adviesverlening. Voor de interpretatie van deze lagen verwijzen we naar de respectievelijke SBP’s. In de aangeboden bestanden zijn de projectgebieden van de SBP’s voor de soorten van de Antwerpse haven, de bever en de vleermuizen niet opgenomen.

Momenteel worden 4 SBP's per jaar opgemaakt en vastgesteld. De bestanden worden geactualiseerd bij vaststelling van nieuwe, dan wel de beëindiging van lopende SBP's.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0