Soortenbescherming

Afbeelding
Icoon Dieren en Planten
Vlaanderen geeft waardevolle dieren en planten zoveel mogelijk kansen. Sommige soorten zijn zo belangrijk dat ze expliciet beschermd worden. Het Soortenbesluit bepaalt welke soorten dieren en planten beschermd zijn en welke wettelijke gevolgen die beschermde status heeft.

Lijst van alle SBP's

In Vlaanderen zijn vandaag 27 officiële soortenbeschermingsprogramma’s van kracht, hier vindt u ze allemaal terug.

Afwijkingen op het Soortenbesluit

Om bepaalde redenen en onder bepaalde voorwaarden, bv. voor taxidermisten of educatieve doeleinden, is het mogelijk om af te wijken van het Soortenbesluit.