Afwijkingen op het Soortenbesluit

Afbeelding
Icoon Dieren en Planten
Om bepaalde redenen en onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld voor taxidermisten of voor educatieve doeleinden, is het mogelijk om af te wijken van het Soortenbesluit. Zo’n afwijking vraagt u aan bij Natuur en Bos via het e-loket Afwijking Soortenbesluit/jachtdecreet >

Lukt het niet via het e-loket? Gebruik dan dit formulier:
Aanvraagformulier voor een afwijking op het Soortenbesluit of op het Jachtdecreet (doc – 786 kB)
U stuurt uw aanvraag naar het volgende adres:
  • Agentschap voor Natuur en Bos - Soorten
    Koning Albert II-laan 15 bus 177
    1210 Brussel
Andere afwijkingen
Ook als u om een bepaalde reden van de Vlaamse jachtwetgeving wilt afwijken, kunt u die afwijking aanvragen bij Natuur en Bos. Wordt de afwijking toegestaan, dan moet u rapporteren welke acties u hebt uitgevoerd op basis van de afwijkingsvergunning.  Als u als particulier (dus niet voor commerciële doeleinden) een gezelschapsdier wilt houden dat de Europese Unie als een zorgwekkende, invasieve uitheemse soort bestempelt, kunt u een afwijking aanvragen van het verbod om zo’n dier te houden of te vervoeren. De lijst met invasieve uitheemse diersoorten vindt u op Ecopedia
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0