E-loketten

Afbeelding
Icoon digitale loketten

Weet u al wat u zoekt? Hier vindt u rechtstreekse linken naar al onze e-loketten. In sommige gevallen zult u zich eerst moeten identificeren op een manier naar keuze: met e-ID en kaartlezer, Itsme, federaal token of een beveiligingscode via sms of mobiele app.

Voor bepaalde toepassingen van het Agentschap voor Natuur en Bos hebt u specifieke rechten nodig. Deze kan u zelf eenvoudig aanvragen via zelfregistratie.
 

Mijn dossieroverzicht
Opent in nieuwe tab

E-loket voor aanvraag afwijking soortenbesluit / jachtdecreet

E-loket voor aanvraag bossubsidies

Realisaties Vlaamse bosdoelstelling tegen 2024 - Melding nieuw bos - Informatie om zelf een bos te planten - Subsidiesimulator

E-loket aanvraag voor projectoproep Natuur in je buurt

E-loket voor het aanvragen van natuursubsidies specifiek voor scholen (enkel voor opvolging aanvragen 2022)
E-loket voor de aanvragen van kapmachtigingen. Dit is voor het kappen van bomen in een bos, zonder dat het bos permanent verdwijnt of een ander gebruik krijgt.
E-loket voor inschrijven theoretisch en praktisch jachtexamen en het bekijken van examenresultaten.

E-loket voor aanvraag van aanpassingen aan jachtplannen

E-loket voor aanvraag van jachtverloven, faunabeheerplannen en andere formulieren - Meldingen in verband met wildbeheer

E-loket voor aanvraag projectoproep natuur om initiatieven te stimuleren die bijdragen tot Europese doelstellingen

E-loket voor melding van schade door wilde dieren - Aanvraag schadevergoeding

E-loket voor opmaak en indiening Deel 1: Verkenning van natuurbeheerplan

E-loket voor opmaak en indiening van een natuurbeheerplan delen 2 tot 5
E-loket om een Vlaams visverlof aan te vragen en te downloaden voor uzelf of een andere hengelaar.