Beschermde gebieden: Natuurrichtplan

Afbeelding
Icoon Beschermde Natuur
Het Natuurrichtplan (NRP) is een gebiedsspecifiek plan dat op grond van het Natuurdecreet werd opgesteld voor gebieden in het Vlaams Ecologisch Netwerk, het Ingegraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk, de Speciale Beschermingszones en de Ramsargebieden.

Onderdelen natuurrichtplan

Het natuurrichtplan geeft aan wat op het vlak van natuurbehoud voor een specifiek gebied wordt beoogd. Een natuurrichtplan bevat: 
 • Een gebiedsvisie die het streefbeeld weergeeft voor de natuur en het natuurlijk milieu
 • Een beschrijving van de richtinggevende, stimulerende en bindende maatregelen inzake natuurbehoud die nodig zijn om de gebiedsvisie te realiseren
 • Een opsomming van de instrumenten die nodig zijn om de gebiedsvisie te verwezenlijken
   

Welke gebieden hebben een natuurrichtplan?

Bij ministerieel besluit zijn volgende natuurrichtplannen vastgesteld:
 • Heuvelrug-benedenstrooms (MB 14 juli 2008)
 • Demervallei tussen Diest en Aarschot (MB 5 februari 2008)
 • Hoge Kempen (MB 12 november 2008)
 • De Dendervallei tussen de gewestgrens  en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en Geitebos (MB 14 mei 2009)
 • Duinen van de Middenkust tussen Oostende en Blankenberge (MB 17 december 2007)
 • Het Hoppeland van Poperinge en de Zuidelijke IJzervlakte (MB 16 april 2008)
   
De perimeters waarbinnen de respectievelijke NRP’s geldig zijn kun je vinden op Geopunt.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0