Natuurinrichting

Afbeelding
Icoon Natuur wijzigen
Natuurinrichting is het projectmatig herstellen, ontwikkelen of behouden van waardevolle natuur door het uitvoeren van inrichtingswerken. Kwetsbare natuurgebieden krijgen via natuurinrichting een duwtje in de rug.

Samen met Natuur en Bos zet de Vlaamse Landmaatschappij dit instrument in waar het nodig en zinvol is. 

Open ruimte is schaars in Vlaanderen. Het komt er dus op aan er op een weloverwogen en duurzame manier mee om te springen. Het is essentieel dat we oog hebben voor de diverse functies van de open ruimte en respect opbrengen voor de talloze gebruikers ervan.

Projecten in de open ruimte zijn – hoe bescheiden ook – nooit vrijblijvend en meestal complex. Maar altijd bieden ze mogelijkheden en kansen om de kwaliteit ervan te verbeteren. De Vlaamse overheid maakt er haar werk van zoveel mogelijk van die kansen te benutten.