Beschermde gebieden: Natura 2000

Afbeelding
Icoon Beschermde Natuur
SBZ of Speciale Beschermingszone is de officiële naam voor een Natura 2000-gebied.

Iedere lidstaat moet volgens de Europese richtlijnen Speciale Beschermingszones (SBZ) afbakenen. Die gebieden zijn bedoeld om bijkomende kansen te geven aan habitats en soorten die van belang zijn voor de Europese biodiversiteit. Er zijn twee types: de Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) en de Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V). In Vlaanderen zijn in totaal 62 SBZ’s aangeduid, goed voor zo’n 12% van het Vlaams grondgebied. Alle SBZ samen vormen het Europese netwerk van beschermde gebieden: Natura 2000.

Op Europees niveau is afgesproken dat de overheid ervoor moet zorgen dat die habitats en soorten duurzaam kunnen overleven. Dat wordt een ‘gunstige staat van instandhouding’ genoemd.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0