Beschermde gebieden: natuurreservaten

Afbeelding
Icoon Natuur wijzigen
De nieuwe regelgeving rond natuurreservaten is volledig ingebed in de natuurbeheerplannen.