Beschermde gebieden: natuurreservaten

Afbeelding
Icoon Beschermde Natuur
De nieuwe regelgeving rond natuurreservaten is volledig ingebed in de natuurbeheerplannen.