Jachtverpachting

Verpachting jachtrechten in natuurreservaat Hageven (Pelt)

Voorwaarden en meer info: www.limburg.be/jachtverpachting.

De gesloten zitting zal plaatsvinden op 31 mei 2022 om 10.30 u. bij de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Schriftelijke biedingen dienen per aangetekende zending of per drager tegen afgiftebewijs toe te komen bij de provincie Limburg (dienst Milieu en Klimaat, t.a.v. Mietje Peeters), en dit ten laatste op 27 mei 2022.