Harmonisch Park- en Groenbeheerplan

Afbeelding
Icoon natuurbeheerplannen
Een Harmonisch Park- en Groenbeheerplan (HPG) werd administratief goedgekeurd door Natuur en Bos, maar had geen rechtsgevolgen.

De goedkeuring van het beheerplan leidde niet tot vrijstelling van vergunningsplicht voor het uitvoeren van de erin opgenomen beheermaatregelen.

Er zijn voor deze beheerplannen geen decretaal verankerde overgangsmaatregelen.

In sommige gevallen omvatte het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan ook een bosgedeelte, waarbij dat gedeelte officieel als bosbeheerplan goedgekeurd is. Enkel voor dat bosgedeelte zal Natuur en Bos een evaluatieverslag opmaken voor de omzetting naar een natuurbeheerplan.

De beheerder kan indien gewenst zelf het bestaande HPG-beheerplan omvormen naar een natuurbeheerplan en dat ter goedkeuring indienen bij Natuur en Bos. Dat is mogelijk als voor het volledige terrein de criteria geïntegreerd natuurbeheer nageleefd worden en als er op minstens 25% van de in het beheerplan opgenomen terreinen een natuurstreefbeeld tot doel gesteld wordt. Voor openbare terreinen moet het natuurbeheerplan immers minstens type twee zijn. Voor openbare terreinen met accent op de sociale functie is het aanduiden van 25% van de oppervlakte als natuurstreefbeeld niet altijd makkelijk haalbaar. In onderling overleg kan een haalbare oplossing uitgewerkt worden.

Neem daarvoor best op voorhand contact met het aanspreekpunt voor natuurbeheerplannen in uw provincie.