Subsidies/projectoproepen inrichting van natuur

Projectoproep Natuur

Wilt u met uw terrein een bijdrage leveren aan Europese natuurdoelen in het kader van een natuurbeheerplan?

Projectoproep Soorten

Wilt u meehelpen aan het voortbestaan van bedreigde diersoorten in Vlaanderen en meebouwen aan hun leefgebied? 

Projectoproep Natuur in je Buurt

Wilt u meer toegankelijke, veerkrachtige en biodiverse natuur in uw buurt realiseren, met een mogelijke focus op welzijn en gezondheid?