Projectoproep Groene Rand

Afbeelding
Icoon Subsidies

Een groene rand om te (be)leven!

Bossen, natuurgebieden en parken kleuren de groene rand in het hart van Vlaams-Brabant. Een ring van natuurlijke schatkamers die door ecologisch-recreatieve corridors en stapstenen met elkaar zijn verbonden.

De projectoproep Groene Rand wil natuurprojecten ondersteunen die bijdragen aan de realisatie van nieuw toegankelijk groen, de realisatie van groene verbindingen tussen de woongebieden en de groenpolen, en die door natuuraanleg de leefbaarheid in de Groene Rand versterken.

Resultaten oproep 2023

Ook in 2023 konden overheden, verenigingen en organisaties in de Groene Rand rond Brussel een project indienen. Er werden uiteindelijk 5 projecten geselecteerd (uit 8 inzendingen), die in totaal 1,16 miljoen euro financiële steun krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse Randfonds). Hieronder ontdek je ze allemaal.
Gemeente Merchtem – Langevelde-Terlinden
Gemeente Merchtem realiseert samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Bosgroep Vlaams-Brabant ruim 7 hectare nieuwe belevingsnatuur in de Molenbeekvallei tussen de wijken Langevelde en Terlinden. Bos, open natuur en poelen wisselen elkaar af in een gebied dat voor een deel toegankelijk zal zijn voor speelnatuur en met wandel, -fiets, -en mountainbikemogelijkheden. Het andere deel van het gebied ontwikkelt zich tot hoogwaardige natuur met aandacht voor bosuitbreiding en watergebonden soorten zoals amfibieën. Kortom, een ideale plek nabij het centrum om de natuur op te zoeken, tot rust te komen óf je helemaal uit te leven.

Gemeente Beersel – Neerdorp
Gemeente Beersel koopt twee percelen aan (in totaal 2.610 m²) om het recent ingerichte park Neerdorp in deelgemeente Huizingen uit te breiden. In dat park werd de oude papierfabriek gerenoveerd en krijgt deze een nieuwe invulling. Het oude bezinkingsbekken werd er omgevormd tot een toegankelijk natuurpark met een meanderende Molenbeek. Deze parkuitbreiding creëert extra ruimte voor water en groen in een versteend valleigebied.

Stad Vilvoorde – Keelveld 
Stad Vilvoorde koopt in Koningslo ruim 6 hectare aan in het Keelveld. In een sterk bebouwd weefsel moet dit open binnengebied de leefbaarheid tussen de Brusselse Ring en de Brusselse agglomeratie verhogen. De inrichting van het Keelveld richt zich op bos, poelen en kleine landschapselementen zoals hagen en hoogstambomen. Via toegangspoorten ontstaan veilige trage verbindingen tussen de wijken rondom. Natuurbeleving -en recreatie met speelbossen –en heuvels en natuurlijke speelelementen krijgen er vorm. Zit- en picknickbanken maximaliseren de rustbeleving. 

Gemeente Affligem – Bremtbos
Gemeente Affligem vervangt in het Bremtbos in Teralfene vijf reeds aangekochte percelen populierenbos door inheems loofbos en koopt extra percelen bos van in totaal zo’n 0,5 hectare aan. Langs het wandelpad door het bos komen zit- en speelelementen. De toegang tot het bos wordt uitgerust met fietsenstallingen en infoborden. De aangekochte percelen vormen een eerste stap naar een toekomstige toegang tot het Bremtbos via Ter Elst in het westen en de Potaardeweg in het zuiden.

Gemeente Zaventem - Sint-Stevens-Woluwe Troostbosje
Gemeente Zaventem vormt samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters de gronden rond de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Stevens-Woluwe om tot een groene oase. Het project versterkt de groene buffer tussen het Woluweveld en de woonkern van deze deelgemeente. De aanleg van een troostbosje van bijna 1 hectare laat bezoekers aan de begraafplaats toe om na een bezoekje aan hun dierbaren in de natuur tot rust te komen, met ook een bezinningsplek met zitbank en een rolstoelvriendelijke wandellus. Het troostbosje zorgt ook voor natuurbehoud –en versterking dankzij inheemse loofhoutbomen. Ook de hondenweide krijg meer biodiversiteit met hagen, hoogstambomen en aangepast maaibeheer.
 

Opvolging van de projecten

Je projectvoorstel werd geselecteerd? Proficiat! Er zijn een aantal verplichtingen verbonden aan de financiering, zie daarvoor het reglement en het ministerieel besluit (MB) of beslissing Vlaamse Regering (BVR) dat je ontving.

Zo ben je verplicht om Agentschap Binnenlands Bestuur en Agentschap voor Natuur en Bos de mogelijkheid te geven om een rol te spelen in iedere communicatie-actie rond het project. Neem daarvoor steeds contact op via rand@vlaanderen.be én groenerand.natuurenbos@vlaanderen.be.

Het mailadres voor concrete vragen over de financiële of administratieve opvolging en rapportering van je project is subsidies.anb@vlaanderen.be.

Hieronder de belangrijkste richtlijnen met betrekking tot de timing van het project:
 • de concrete uitvoering van het projectvoorstel moet starten binnen één jaar na ontvangst van het MB of BVR. Je informeert Natuur en Bos over deze start.
 • het project moet uiterlijk vier jaar na ontvangst van het MB of BVR afgerond zijn.
 • het project moet minstens 24 jaar in goede staat behouden blijven.
 • ten laatste 6maanden na realisatie van het project moet je een inhoudelijk eindverslag en een financieel eindrapport indienen.
   
Wanneer je projectvoorstel geselecteerd werd raden we het volgende aan:
 • bewaar minstens deze documenten: het ministerieel besluit of de beslissing van de Vlaamse Regering (dit document ontving je via mail), je projectvoorstel zoals je het indiende en het reglement van de projectoproep
 • controleer het rekeningnummer en het mailadres dat je doorgaf in je projectvoorstel.
 • informeer Natuur en Bos over eventuele wijzigingen in opvolging (andere aanspreekpersoon), mailadres of rekeningnummer.
   
Handige link voor de rapportering >
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0