Projectoproep Natuur in je Buurt - Gefinancierde projecten

Afbeelding
Icoon Subsidies


Hieronder vindt u een overzicht van de gefinancierde projecten van de voorbije jaren.

Projecten 2023

Ook in 2023 konden overheden, verenigingen en organisaties een project indienen. Er werden uiteindelijk 20 projecten geselecteerd over heel Vlaanderen (uit 60 inzendingen), die in totaal 1,26 miljoen euro financiële steun krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze allemaal.
Arendonk – Gemeente Arendonk - Herinrichting polyvalent grasveld Bosvelden
In de straat Bosvelden in Arendonk is een grasveld gelegen van 4.834 m². Momenteel wordt dit grasveld intensief gemaaid en staan er 2 voetbaldoelen op. Er is geen beplanting aanwezig. De bedoeling is om dit grasveld natuurlijker in te richten met bomen, struiken, vogel-, pluk- en speelbos(je) en waarbij er geluisterd werd naar de mening, wensen en noden van de inwoners.

Boortmeerbeek - Gemeente Boortmeerbeek - Molenpark aan de Weesbeek
De gemeente Boortmeerbeek kocht de (bouw-)gronden van het Molenpark aan met de bedoeling deze te vrijwaren en te ontsluiten voor haar inwoners. Met de subsidies van ‘Natuur in je Buurt’ krijgt dit verwaarloosd gebied een facelift tot een biodivers park waar natuur, erfgoed en recreatie/educatie verzoend worden. 

Bree - Stad Bree - Ontmoetingsplek aan de Volkstuintjes
De stad Bree wenst een nieuwe duurzame rust- en ontmoetingsplek in het groen in te richten bij onze bestaande Volkstuintjes. Het betreft een voormalig grasveld dat we willen omvormen naar een boomgaard met bloemenweide, voedselbos,... ook als voorbeeld hoe men zelf de tuin natuurvriendelijk en klimaatbestendig kan inrichten.

Brugge – VIRO - Biodiverse bloementuin met coworking space en buitenklas
Viro is een organisatie voor mensen met een beperking. De gesloten campus wordt een openbaar speel-, ontmoetings- en natuurdomein. Met focus op ecologisch verantwoord beheer en biodiversiteit. Dit project, onderdeel van een ruimer plan, realiseert een biodiverse tuin met outside coworking space en openluchtklas. Een project dat collega’s, cliënten en buurt verbindt met de natuur én met elkaar.

Hoogstraten - Stad Hoogstraten - Wortel groenste dorp: een nieuw, groen ankerpunt 
In Wortel is de ambitie uitgesproken om het groenste dorp te worden. Door groene ankerpunten te voorzien in de kern, maken we een verbinding met de groene omgeving aan de rand van het dorp. Met de steun van Natuur in je buurt, maken we zo’n nieuw, groen ankerpunt in de publieke ruimte van de Grote Plaats. Parallel gaan we met het buurtcomité aan de slag om ook de tuinen biodiverser te maken. 

Kaprijke - Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke - Aanleg Speelbos SOCK
Op de site van sport- en cultuurcentrum vinden activiteiten van jeugd plaats. De bedoeling van het project is de reconversie van een deel van de site dat momenteel voor een belangrijk deel verhard is met steenpuin naar een volwaardig speelbos, met tal van speelelementen zoals een wilgenhut, bijenhotel, bloemenweide speelheuvels, WADi's, totems.Er zullen ook bijkomende hoogstammen worden geplaatst

Kortrijk - Stad Kortrijk - Natuurbeleving Hoeve te Coucx
Hoeve te Coucx is als uitvalsbasis van Doerak een plek waar wordt ingezet op spelen, beleven, leren, ontmoeten en verbinden IN de natuur. We willen met de subsidies de site verder inrichten met natuur en natuurondersteunende elementen, om deze vorm van natuurbeleving nog meer te stimuleren.

Laakdal - Gemeente Laakdal - Buurtbosje Heikantstraat Laakdal
Omvorming van een niet geslaagde fruitboomgaard naar een voedselbos met een openbare pluktuin in het zuiden. De pluktuin wordt zo ecologisch mogelijk ingericht, het is niet de bedoeling een hoge productie te verkrijgen maar eerder een wildpluk ervaring. De zone moet dienst doen als een aangenaam parkje waar men gezellig kan samen komen en voedsel en natuur kan herontdekken.

Landen - Stad Landen - Groenblauwe ontwikkeling van de Zeybvallei
Door te ontharden gaat het tracé van de Eikkapellaan groenblauw transformeren. We zullen een aangename en veilige fiets- en wandelstraat creëren door het stadscentrum en twee natuurgebieden ‘De Beemden’ en ‘Sint-Gitter’ met elkaar verbinden. Daarnaast gaat de ontwikkeling van het Zeybpark grenzend aan de Eikkapellaan een nieuwe stapsteen vormen binnen het groenblauwe netwerk van de Zeybvallei. 

Mechelen - Stad Mechelen - park Bovensluis
Met dit project toveren we een ontoegankelijk perceel van Aquafin met een bufferbekken om tot een nieuw, biodivers park vlakbij het centrum, én tot een hotspot voor muurhagedis. Het park zal een groene verademingsruimte worden voor de bewoners van de dichtbevolkte Arsenaalwijk, voor de jongeren van de vlakbij gelegen jongerenhub ‘Perron M’ én voor passerende voetgangers, fietsers en peddelaars.

Meise - Kinderdagverblijf Lentetuiltje - Buurttuin de Okkernoot: waterplek & stiltecirkel in Wolvertemse natuuroase
In Wolvertem, in de Brusselse rand, toveren buurtbewoners een weide om tot een biodiverse natuurplek. De natuurlijke vijver vergroot de inheemse waterfauna en flora, terwijl de stiltecirkel een oase van rust biedt voor zelfreflectie te midden van prachtige plantendiversiteit. Het project bevordert sociale interactie, creëert een groene long en biedt mogelijkheden voor natuurbeleving en educatie.

Menen - Stad Menen - Ontharden en vergroenen oude begraafplaats Zandputstraat
De oude begraafplaats in de Zandputstraat is een moeilijk te onderhouden, volledig verharde site, in het midden van onze stad. Het potentieel om uit te groeien tot een groene rustoase is er, mits een grootschalige ontharding en vergroening. Deze transformatie gebeurt gefaseerd onder begeleiding van studiebureau Fallow. Fase 1 start dit najaar, NIJB 2023 wordt ingediend voor de uitvoer van fase 2.

Mol – Stijn - Heilzame Heivlinder - De Witte Mol
Contact met de natuur versterken door het creëren van een rustige, toegankelijke, natuurlijke omgeving. Waar het aangenaam vertoeven is voor de bewoners met zware zorgnoden, maar ook voor de medewerkers, families, vrijwilligers en passanten. De streekeigen natuur voor de heivlinder staat hierbij centraal. De natuurlijke habitats van 'Galbergen' worden versterkt en uitgebreid.

Moorslede – Mariënstede - Waterrijk verleden wordt klimaatbuffer en biodiversiteit hotspot
“Ons Park”, 9 ha, centrum Dadizele, is de belangrijkste publieke, groene ruimte van het dorp met erg belangrijke sociale en ecologische functie. De waterlichamen zijn dringend aan stevig ruimen toe. Er is opportuniteit om dit te combineren met (her-)aanleg van wegenis en gescheiden riolering. De waterlichamen worden ecologische waterbuffer: een win-win voor woonwijk, beleving en biodiversiteit.

Mortsel - Stad Mortsel - Een Tiny Forest in het hart van Mortsel!
Op het grotendeels verharde Gemeenteplein in het centrum van Mortsel wensen wij een tiny forest aan te planten met een oppervlakte van 280m². Aan de rand van dit bos voorzien we een kleine educatieve hoek. Naast het tiny forest zullen er verspreidt over het overige plein 8 solitaire bomen worden gepland. Deze bomen staan symbool voor het uitdijende tiny forest en het streven naar meer bebossing. 

Ronse - Werken Glorieux - Een therapeutische tuin voor het CAR Glorieux
Wij wensen de tuin van het CAR Glorieux in te richten in functie van onze doelgroep. Als ambulant centrum bieden we onderzoek en behandeling voor kinderen met een (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen. We willen onze therapeutische ruimte graag uitbreiden met natuurlijke rust, leer- en oefenplekken. 

Sint-Niklaas - RAAKZAAM - Raakzaam verbindt mens, natuur en paard: landschapsherstel in de weilanden
Op de zorgvoorziening in Belsele, wilt Raakzaam zijn weilanden en snoezeltuin omvormen tot een natuurlijk belevings- en activiteitengebied voor cliënten, bezoekers én de buurt. Door de aanleg van een toegankelijk pad kunnen we dit stuk natuur dichter bij de cliënten brengen. Een landschappelijk geïntegreerde paardenweide zal een boost geven aan het landschap en de biodiversiteitswaarde ervan. 

Sint-Truiden – ASSTER - H³O, een Helende, Houdbare en Holistische Omgeving
De werking van het psychiatrisch ziekenhuis Asster, is gericht op een helende biodiverse/klimaatadaptieve zorgomgeving waarbij natuur wordt ingeschakeld voor het welzijn en de gezondheid van onze cliënten, medewerkers en bezoekers. Einddoel is de ontwikkeling van therapeutische tuinen en deze te integreren binnen een globale visie op duurzame natuurontwikkeling op de Campus.

Sint-Truiden - ORELIA ZORG - Groene beleving in hartje stad
Met het project ‘Meer groen in de stad’ gaan we voor de vergroening van de buitenomgeving van deze woonzorgcampus. De tuin moet een biodivers en aantrekkelijk geheel worden waar zowel de senioren van de woonzorgcampus, hun bezoekers, als de mensen uit de buurt van kunnen genieten. Niet alleen door er van binnenuit naar te kunnen kijken, maar ook door de natuur actief te kunnen beleven.

Zonhoven – IGL - Beperking of niet, zintuiglijk genieten is voor eenieder weggelegd
Voor 430 personen met een meervoudige beperking (MB) zal het terrein ingericht worden als een helende omgeving, een natuurlijke belevings- en activiteitenzone. Via een eerste aanvraag werden de eerste stappen gezet in de landschapsinrichting.Deze aanvraag bouwt hierop verder met de klemtoon op thematuinen dit vertrekkend vanuit de bestaande heidevegetatie en zich richtend op elk zintuig.
 

Projecten 2022

Overheden, verenigingen en organisaties konden ook dit jaar weer een project indienen. Er werden uiteindelijk 24 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen (uit 57 inzendingen), die in totaal iets minder dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze allemaal. Antwerpen - Regionaal Landschap De Voorkempen - Ravotten langs water- en speellint in de stadrand van Antwerpen
Merksem, provincie Antwerpen en Regionaal Landschap de Voorkempen toveren een stukje niemandsland in de stadrand van Antwerpen om tot een natuuroase. Ravotten, waterretentie en biodiversiteit gaan er hand in hand. Via een speel- en waterlint worden kinderen door het park geloodst. De nieuwe oase vormt een puzzelstuk in de grote groenstructuur rond Antwerpen. 

Beveren - Penitentiaire Instelling Beveren - Gedetineerden verbinden met de natuur
Dit project brengt groen en biodiversiteit binnen in de gevangenis van Beveren en komt daarmee tegemoet aan de vraag van gedetineerden om opnieuw in contact te kunnen komen met de natuur. Enerzijds wordt de bestaande groene ruimte veelzijdiger en natuurlijker (her)ingericht en de toegankelijkheid verbeterd, en anderzijds wordt groen via strategische ingrepen geïntroduceerd in de wandelruimtes.

Bornem - Huize Eyckerheyde - Hof doet Leven
Huize Eyckerheyde tovert een groot grasveld en grasstroken om tot een duurzame belevingstuin voor hun bewoners, jongeren en volwassenen met een ernstig verstandelijke handicap. Een levendige buitenruimte nodigt uit om de natuur te ontdekken. Zo brengen ze de zorg voor de bewoners naar buiten. Door hun domein open te stellen brengen ze ook mensen buiten Eyckerheyde in contact met de bewoners en omgekeerd.

Brugge - Stad Brugge - Katelijnepark, een nieuw natuurrijk stadspark bij het centrum van Brugge
Met de inrichting van het Katelijnepark wil de stad de hoge kwaliteit aan publieke ruimte verder uitbouwen. Door de strategische ligging op enkele honderden meters van de historische binnenstad is het Katelijnepark een unieke plaats in het Brugse stadsweefsel. Assebroek is de dichtstbevolkte deelgemeente waar de nood aan groene en bespeelbare open ruimte en natuur en recreatie hoog is.

Deerlijk - Gemeente Deerlijk - Centrumpark Deerlijk: groene ontmoetingsplek voor alle Deerlijknaren    
In de kern van Deerlijk wordt de oude brandweersite samen met het bestaande buurtparkje omgevormd tot een actieve, publieke ruimte als eerste fase van het ruimere masterplan. De historische, groene elementen van het buurtparkje worden bewaard en versterkt. Verschillende gebouwen en verhardingen worden af-/uitgebroken om ruimte te geven aan groen, biodiversiteit, water en sociale interactie.

Denderleeuw - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie - Vrijheidspark Denderleeuw
Er wordt een draagkrachtig groengebied gerealiseerd dat tegemoetkomt aan de noden van mens en natuur. Het ontwerp zorgt voor het versterken en beschermen van de bestaande natuurwaarden door het bufferen van hemelwater uit de omgeving, het terugdringen van eutrofiëring en de aanplant van bomen. Bovendien krijgen mensen de mogelijkheid om dit groengebied te beleven.

Eeklo - Heldenhuis - Vzw Heldenhuis zomertuin, wadi en inclusieve voortuin
De vzw Heldenhuis, een ouderinitiatief van jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking, zal met Pathmakers CVBA op de site van de basisschool Sint Janneke te Eeklo een kleinschalig woonproject bouwen. In dit project wordt voorzien: de ontharding van de bestaande speelplaats voor achtertuin, de aanleg van een voortuin rond de wadi, groenstrook rond de parkeerplaats van het busje. 

Gavere - Gemeente Gavere - Het Egmontpark: zuurstof voor de kern van Gavere
Een verlaten terrein in de Gaverse kern wordt opgewaardeerd tot gemeentelijk park van 0,6 ha. Er wordt ingezet op natuurwaardebehoud en -versterking met aandacht voor de wensen van buurtbewoners. Deze groene long voorziet in veilige doorsteken met minimale verharding. Centrale ambities zijn: maximale natuurbeleving op wandelafstand van de kern met integratie van (water- en) speelnatuur.

Geraardsbergen - Stad Geraardsbergen - Herinrichting Den Bleek Geraardsbergen
De stad Geraardsbergen wil het recreatiedomein Den Bleek een nieuwe dynamiek en uitstraling geven. Vanuit een participatietraject met het Regionaal Landschap werd een ontwerp opgemaakt waarbij duurzame vergroening vooropstond. In het nieuwe landschapspark, gelegen in overstromingsgebied, zullen de spontane bebossing en het open meersenlandschap hersteld worden.

Grimbergen - Gemeente Grimbergen - Borrekensveld: groene speel- en ontmoetingsplek
Met het uitvoeren van dit project wil Grimbergen van een kale, onopvallende publieke ruimte een groene speelruimte en ontmoetingsplek maken voor de buurtbewoners en in het verlengde daarvan voor de inwoners van Strombeek.

Hamont-Achel - Regionaal Landschap Lage Kempen - Luwteplekjes in speelbos De Zonberg
Vlak naast het terrein van de lokale scouts wil de stad Hamont-Achel open speelplekken inrichten in het speelbos De Zonberg. Het speelbos wordt meer toegankelijk voor jeugdgroepen die zo in nauwer contact met de natuur komen. Ook de natuur zelf is gebaat bij meer open plekken in het bos.

Hasselt - Stad Hasselt - Heraanleg van Park Beukenhof als toegangspoort tot de Vallei van de Herk.
De stad Hasselt wil in Park Beukenhof (Sint-Lambrechts-Herk), in samenwerking met onder andere de dorpsraad, de omgeving van een gedempte vijver heraanleggen als toegangspoort tot de Vallei van de Herk en de biodiversiteit in het overige deel van het park versterken. Vanuit dit park komt er een groen lint in de richting van de vallei, waar bijvoorbeeld (belevings)wandelingen kunnen plaatsvinden.

Hooglede - Dominiek Savio - Stille bron: toegankelijke herdenkingsplaats en ruimte voor rust en beleving
Dominiek Savio creëert kansen met en voor personen met een beperking in zorg en onderwijs. Dit project aan het herdenkingsmonument ‘De Stille Bron’ creëert een groene, toegankelijke oase waar cliënten en bezoekers terecht kunnen voor herdenking, rust en beleving. Dominiek Savio ligt in een bosarme regio met weinig biodiversiteit, wat de relevantie en de urgentie van het project verhoogt.

Ieper - OCMW Ieper - Fruit in the pocket park
OCMW Ieper wil inzetten op ontmoeting in de lokale buurten. Tijdens de openingsuren kunnen buurtbewoners voor activiteiten en dienstverlening langskomen in het lokaal dienstencentrum. Door de huidige oprit en parking om te vormen tot rolstoeltoegankelijk buurtpark wil OCMW Ieper ontmoetingen in een groene omgeving stimuleren, ook buiten de openingsuren van het lokaal dienstencentrum.

Liedekerke - Gemeente Liedekerke - Pijnegemplein als groen-recreatieve stapsteen in de Palitsebeekvallei
Het gazonplein in de Pijnegemwijk zal omgevormd worden tot een natuurlijke ontmoetings- en speelplek en ecologische stapsteen, met aandacht voor inheemse fauna en flora. Hier kunnen buurtbewoners tot rust komen, elkaar ontmoeten en van de natuur genieten. Daarnaast worden er natuurlijke speelelementen en educatieve speelplekken toegevoegd om kinderen opnieuw dichter bij de natuur te brengen.

Menen - Stad Menen - Speelbos Ter Linde
Stad Menen wil een ongebruikt voetbalveld met kantine en kleedkamers ontharden en transformeren tot een speelbos en ontmoetingsplek met doeltreffende ecosysteemdiensten. De site van 1,4 ha ligt in een sterk bebouwde ruimte. Enerzijds wil het bos met natuurlijke inrichting jong en oud uit de omgeving aantrekken (scholen, woonzorgcentrum, zeven woonwijken…). Anderzijds wil het bos een natuurlijke as versterken.

Poperinge - De Lovie - Een zorgbos in groen en blauw
De Lovie vzw ontwikkelt een zorgbos waar mens, natuur en erfgoed harmonieus samenleven en met elkaar in interactie treden. Iedereen kan er bewegen, beleven en genieten van een prachtige groene plek omringd door diverse erfgoedelementen.

Schoten - Emmaüs - Biodiversiteit in begeleidingshuis Juno te Schoten
Het gras rond het gebouw waar 59 jongeren van Jeugdzorg verblijven, wordt omgevormd tot een leefomgeving met een grotere biodiversiteit en meer klimaatresistentie. Door de aanplant van bomen, struiken, voedselbos, groenten- en prairietuin, bloemenweides, opvang regenwater en maaibeheer zal er op relatief korte tijd een grondige herinrichting gerealiseerd worden. Dit project is gedragen door de gemeenschap door een proces van inspraak. 

Sint-Pieters-Leeuw - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw - Natuurpark Ruysbroeckveld: groene schakel tussen de Zenne & de Zuunbeek   
Een nieuw publiek toegankelijk natuurpark van 5 ha komt tot stand in de verstedelijkte woonomgeving van de woonkernen Ruisbroek, Zuun en Negenmanneke en de regionale bedrijvenzone Drie Fonteinen. Het nieuwe natuurpark is onderdeel van een netwerk van groene ruimten tussen de Zennevallei en de Zuunbeek. Een centraal recreatief pad door het natuurpark maakt de verbinding met de woonwijken.

Ternat - Gemeente Ternat – Groen-blauwe stapstenen langs de Muggenbeek in Ternat
De Muggenbeek is een belangrijke natuurverbinding tussen twee Natura 2000-gebieden. Met de inrichting van twee nieuwe groene stapstenen versterkt de gemeente Ternat niet alleen de ecologische corridor, ze verhogen ook de natuurbelevingswaarde voor verschillende doelgroepen in Sint-Katherina-Lombeek. Naast de aanplant van streekeigen soorten besteden ze extra aandacht aan water door aanleg van een poel en wadi.

Zoersel - Emmaüs - Beleeftuin Monnikenheide-Spectrum
Op de zorgvoorziening voor mensen met een beperking dicht bij het Zoerselbos worden een geasfalteerde parkeerstrook en aanpalend tennisveld grotendeels onthard. Ze worden omgetoverd tot een beleeftuin met een centraal multifunctioneel plein, omringd door een weelderige inheemse bosrand, die mensen met een hoge ondersteuningsnood en hun bezoekers in contact brengen met de sensorische rijkdom van de natuur.

Zoersel - Gemeente Zoersel - Smissepleintje: een natuurlijk beleefpleintje
Een kaal pleintje in het midden van Zoersel dorp ligt te wachten op gezelschap. Het wil de wijk verbinden, kinderen zien spelen en de oudere bewoners naar buiten lokken. In cocreatie met de buurt wil Zoersel de site inrichten met veel inheemse bomen, struiken, wild en bloemrijk grasland om er een beleefpleintje van maken. Een openbaar pleintje dat contact met de natuur en met elkaar stimuleert!

Zonhoven - Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg - Beperking of niet, het zal de natuur een zorg wezen.
Ter Heide biedt ondersteuning aan personen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) in de vorm van dagopvang en woonondersteuning. Onlangs werden er nieuwe groepswoningen en een dagcentrum gebouwd rond een plein van 1,5 ha. Het plein, dat momenteel bestaat uit een grasvlakte met enkele solitaire bomen, wil men omvormen tot een helende omgeving, een natuurlijke belevings- en activiteitenzone voor personen met een EMB. 

Zoutleeuw - Regionaal Landschap Zuid-Hageland - Een groen speelstation in het hart van Budingen
Het Chiroterrein in Budingen wordt omgetoverd tot een ‘groen speelstation’ geïntegreerd in de omgeving, de IJzerenweg. Het terrein wordt deels onthard en vergroend met een speelbosje, schaduwbomen, haag en ‘locomotion pad’. Er komen ook natuurlijke spelelementen. Er loopt daarnaast een participatieve vergroeningsoefening langs het traject van de IJzerenweg.
 

Projecten 2021

Overheden, verenigingen en organisaties konden een project indienen. Er werden uiteindelijk 23 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen (uit 69 inzendingen), die in totaal iets minder dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze allemaal.
Aalst - Vrienden van Thomas - BUiTENGEWOON GROEN
‘BUiTENGEWOON GROEN’ is een groenproject voor buitengewone mensen waarbij ‘gewoon buiten zijn’ een centrale rol speelt in het dagelijkse leven. ‘BUiTENGEWOON GROEN’ is de naam van het project dat de buitenruimte van Thomashuis Meldert omtovert in een buitengewoon groene plek voor de hele buurt.

Denderleeuw - Gemeente Denderleeuw - Denderpark: ontmoetingen in groen en blauw
Denderleeuw wil aan de Dender van een ontoegankelijk en braakliggend gebied een stuk natuur creëren dat mensen gelukkig maakt. In het Denderpark kunnen de inwoners tot rust komen, bewegen, elkaar ontmoeten en genieten van een hoge biologische diversiteit. Het beleven van water, natuur en open vrijetijdsruimte zal het fysiek en mentaal welzijn van de inwoners enkel ten goede komen.

Diepenbeek - Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg - Beleef de Ecocampus Diepenbeek
Campus Diepenbeek wordt een belangrijk kruispunt voor onderwijs, onderzoek, ondernemen en recreatie in een groene omgeving. POM Limburg pakt de klimaatuitdaging aan door compact te bouwen, te ontharden en de groene omgeving in te schakelen. Dit project realiseert veilige verbindingen op de campus, stelt een beheer in voor de waardevolle natuur en maakt deze toegankelijk voor wandelaars.

Geel - OPZ Geel - Snoezelpark OPZ Geel
De buitenruimte van het OPZ wordt een volwaardige aanvulling bij de zorg van (oudere) psychiatrische patiënten. Een gezonde omgeving die herstelprocessen ondersteunt, op maat van de doelgroep is hierbij essentieel (focus op reminescentie, veiligheid, stilte, beleving en ontmoeting). Dit wordt gerealiseerd door de aanleg van een biodivers snoezelbos dat een antwoord biedt op de klimaatuitdaging.

Gistel - Stad Gistel - Dokter Egide Defeverpark. Een groene long van een voor zijn mensen
De stad Gistel transformeert het kasteelparkdomein Ellestraat 1 van een ommuurd, privaat domein, naar een aan te leggen en in te richten publiek park. Het project beoogt een goede balans tussen natuurwaardebehoud en -versterking enerzijds, en ruimte voor een veelheid aan gebruiken anderzijds. Het park zal deel uitmaken van een grotere, groene beweging in het centrum van Gistel.

Grimbergen - Gemeente Grimbergen - Beiaardpleintje - Natuur als toegang voor Grimbergen
In Grimbergen, langs de Maalbeek, tussen steenweg en basiliek wordt een banaal graspleintje en straat omgetoverd tot een natuurlijke toegangspoort voor het centrum.

Grimbergen - Gemeente Grimbergen - Sint-Donatuslaan, groen-recreatieve schakel in de Tangebeekvallei
De Sint-Donatuslaan wordt omgetoverd tot een groene instapplaats tussen Tangebeekbos en Domein Ter Tommen. Op deze manier worden beide groenkernen geschakeld als deel van het beoogde robuuste groen-blauwe & recreatieve netwerk in de Groene Noordrand én de Gemeente Grimbergen.

Haaltert - Gemeente Haaltert - Vondelhof Haaltert
De verwoesting van het sparrenbos in het Vondelhof door de 'Letterzetter', een klein invasief en destructief kevertje, wordt vandaag aangegrepen om de site te her aan te planten met streekeigen groen. De voormalige tennisterreinen worden vergroend, de chalet komt meer centraal in een bloemenweide te liggen, en nieuwe avontuurlijke speelplekken worden gecreëerd. Een groene long voor de gemeente!

Herselt - De Gruune Steen - WADI natuur XXL
WADI natuur XXL tovert een steriele wadi om tot een belevingsplek met elementen die een natuurwandeling tot een beleving maakt, maar tegelijkertijd ook plekjes voorziet waar de innerlijke mens tot rust kan komen. Met de creatie van een natuurlijk amfitheater zorgen we voor een aparte cultuurbeleving.

Houthalen-Helchteren - OCMW Houthalen-Helchteren - De herfst van ons zijn is een 2de lente waarbij elk blad een bloem wordt
Het omvormen van de omgeving van WZC Vinkenhof en de bejaardenwoningen van de Vinkendreef tot een duurzame groene omgeving die - aansluit bij de leefwereld van oudere personen (oproepen van herkenbaarheid en geborgenheid) en het omringende landschap - zorgt voor een verhoogd welbevinden - toelaat diverse aangepaste activiteiten uit te voeren met bewoners en bezoekers.

Ieper - Stad Ieper - Ecologisch landschapspark Jan Yperman
Het noordoostelijk deel van de stad Ieper kent een significant tekort aan buurtgroen. Het stadsbestuur wil hier een open ruimtecluster van 15 ha omvormen tot landschapspark. Het park ligt direct naast het Jan Ypermanziekenhuis en is naast de bewoners van de omliggende wijken ook gericht op patiënten en bezoekers. Het park bestaat uit 4 grote thema’s: water, beleving, natuurinrichting en erfgoed.

Kortrijk - Stad Kortrijk - Bissegem Plage
Aanleg van een infiltratiebekken met een recreatieve nevenfunctie op een terrein bestemd als woongebied.

Kortrijk - Stad Kortrijk - Groenadoptie Herdersstraat: Herdershof
Het Herdershof is een groenadoptieproject waarbij een stukje buurtgroen (<0,2ha) wordt opgewaardeerd. Op vraag van de buurt wordt een hoekje groen ingericht als een pluktuin waar de buurt ook kan ontspannen in de natuur. De buurt engageert zich om in te staan voor het onderhoud van dit hoekje. Er wordt meer biodiversiteit gecreëerd, waterinfiltratie en ontharding worden toegepast.

Kortrijk - Wonen Regio Kortrijk - Vergroening wijken Kortrijk Oost
Het Oosten van Kortrijk, gebouwd in het interbellum en vlak na de oorlog, wordt gekenmerkt door een hoge mate van verharding en weinig groen. Dit staat haaks op huidige inzichten rond duurzame waterbeheersing, klimaataanpak en biodiversiteit. Dit project wil via gerichte ingrepen in de wijken Cederlaan, Nieuw Kortrijk en Drie Hofsteden extra zuurstof geven aan deze sociale woonwijken.

Lennik - Zonnelied vzw - Inclusieve Zonnetuin Eizeringen
In de nieuwe ‘Zonnetuin’ kunnen cliënten met een beperking & inwoners van Lennik terecht in toegankelijk groen. De aanplant van streekeigen soorten en herwaardering van de bron versterken het authentieke dorpskarakter. Onze Zonnetuin van 0,5ha nodigt uit als ontmoetingsplek waar mens & natuur herbronnen. Gezonde activering en rust brengen in een biodivers kader, zijn sleutelwoorden in dit project.

Lochristi - Zorg-saam Zusters Kindsheid Jesu - Woonleeftuin
Sint Eligius werd tijdens de corona pandemie zwaar getroffen. We willen graag deze periode afsluiten met een mooie heraanleg van onze buitenzone. De troostende, helende werking van natuur is dan ook de rode draad binnen ons project. Zo word een herdenkingsplek en verschillende healing gardens aangelegd. Daarnaast willen we onze woonleeftuin ter beschikking stellen van de nabije buurt.

Lommel - De Biehal - De groene oase van Meysterbergen
Het ecologisch nieuwbouwproject van maatwerkbedrijf de Biehal vormt de toegangspoort voor de nog verder te ontwikkelen zorgcampus Meysterbergen. Via een duurzaam groene oase creëren we een gezonde werkomgeving en stimuleren we verbinding tussen medewerkers van de verschillende sociale organisaties, bezoekers, bewoners van het WZC en omwonenden.

Lommel - Stad Lommel - Kleine Wildernis Hoeverstee
Uit het stedelijk groenplan van Lommel is gebleken dat er in de wijk Kattenbos maar een beperkte hoeveelheid openbaar groen beschikbaar is voor natuurbeleving. Uit een bevraging van de buurt bleek eveneens dat er een grote vraag is achter speelgroen voor de kinderen, en een ontmoetingsplaats voor de volwassenen. Eén manier om hierop antwoord te bieden: de inrichting van een kleine wildernis!

Menen - Stad Menen - Groene Lauwe Plaats
Lauwe krijgt een nieuw groen centrum rond de kerk. De 'plaats' wordt een onthardingsproject waarbij een groene oase gecreëerd wordt met ruimte voor groen, water, biodiversiteit en sociale interactie.

Menen - Woonmaatschappij !Mpuls - Vooruit met de voortuin
In de voortuintjes van sociale woonwijken liggen kansen om onze omgeving anders in te richten. Heffen we de grenzen tussen de individuele tuintjes op, dan komen alle tuinen samen in één groot geheel met nieuwe mogelijkheden voor betekenisvol groen. We werken aan klimaatadaptatie en installeren een ander samenlevingsgevoel in een kwetsbare buurt: De Nieuwe Tuinwijk (Menen).

Oudenaarde - Penitentiaire Inrichting Oudenaarde - Groen achter tralies
We zetten de eerste stappen in de vergroening van de gevangenis. Hierdoor groeit het besef van de meerwaarde van groen in een gevangeniscontext; worden alle partijen actief betrokken; en worden belangrijke winsten geboekt op vlak van biodiversiteit (via inheemse en structuurrijke beplanting) en klimaat (tegengaan van hitte-eilandeffect) in deze sterk verharde omgeving.

Tielt - Stad Tielt - Tielt-Zuid
In de afgelopen maanden werd meer dan ooit duidelijk dat natuur een waardevol goed is. De vraag naar natuur nabij was zelden zo groot als vandaag. Dat geldt a fortiori voor de inwoners van Tielt. Ofschoon onze stad is omringd met weids landbouwgroen, kent ze weinig publiek toegankelijke bossen en parken. Op die pertinente vraag naar natuur biedt het voorliggende projectvoorstel een antwoord.
 

Projecten 2020

Overheden, verenigingen en organisaties konden een project indienen. Er werden uiteindelijk 20 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen (uit 100 inzendingen), die in totaal iets minder dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze allemaal.
Bierbeek - NATUURrijke zorg, Waaranders? - Waaranders vzw
Deze vzw vult een behoefte in van zorginstellingen en individuele zorgvragers om het welzijn van hun cliënten te verbeteren door hen tijdens een dagactiviteit de natuur te laten beleven met al hun zintuigen. Waaranders richt zich tot deze ‘buitengewone’ mensen en trekt de kaart van de natuur als booster van het geluksgevoel.

Borgloon - Terug naar de natuur - Orelia Zorg
De tuin van dit woonzorgcentrum zal omgevormd worden tot een natuurlijke tuin met belevingselementen, toegankelijk voor iedereen en toch veilig voor mensen met dementie. Orelia Zorg kiest voor streekeigen bomen, biodiversiteit, schaduw en seizoensbeleving, en zet in op het actieve gebruik van de buitenruimte.

Bornem - Het Snoezelbos Wintam - Sociaal Huis - Gemeente Bornem
Er wordt een natuurplek aangelegd voor de inwoners en de bezoekers van het lokale woonzorgcentrum en de zorgvoorziening waar ze kunnen genieten van de rust en de natuurlijke prikkelingen van de zintuigen. Het snoezelbos zal toegankelijk zijn voor rolstoelen en zal geopend worden voor de hele buurt.

Boutersem - Vallei van de Moergracht - Gemeente Boutersem
De beekvallei in Boutersem wordt ingericht als natuurlijk overstromingsgebied met natte graslanden in de dorpskern. Zo wil men de lokale overstromingsproblematiek oplossen en tegelijkertijd ruimte creëren voor recreatie en biodiversiteit.

Brasschaat - De Mick mikt op meer - Woonzorgcentrum De Mick
Dit woonzorg- en revalidatiecentrum wil de zorg opnieuw van binnen naar buiten brengen door een natuuroplossing te bieden: betere beleefbare en toegankelijk inrichting van de buitenruimten, het verhogen van de biodiversiteit en het verbinden van de site met de bosrijke omgeving. Op die manier maken ze er een toekomstgerichte en klimaatrobuuste site van waar het aangenaam vertoeven is. Zo is er ook opnieuw ruimte voor gezondheidszorg in de open lucht.

Brugge - Groenzicht - Penitentiair Complex Brugge
Hier ligt de focus op een verbetering en diversifiëring van vier groenzones tussen de cellenblokken. Daarvoor worden er groene en biodiverse zichten gecreëerd voor gedetineerden en personeel, met de nadruk op de blokken waar er vaak overbevolking is en er weinig tot geen activiteiten zijn. Ook de picknickruimte wordt verbeterd. Het voorstel werd ondersteund door de partners uit het project ‘zuurstof voor de gevangenis’.

Geel - Geelse Kerkhoven in het groen - Stad Geel
Het Sint-Dimpnakerkhof en het kerkhof van Stelen worden heraangelegd als groene en rustgevende ontmoetingsruimten met respect voor de bestaande graven.

Gent - ‘U zit in Den Hof' natuurtuin & modelproject geestelijke gezondheidszorg van Kinder- en Jeugdpsychiatrie - UZ Gent 
Er wordt een zorgtuin aangelegd voor minderjarigen met een complexe emotionele en psychiatrische problematiek. De zorgtuin draagt bovendien bij aan de oplossing van de lokale klimaatproblematiek (hitte- en wateroverlast).

Hasselt - Dementievriendelijke Natuuroases - OCMW Hasselt
De zorgcampussen worden vergroend door de aanleg van dementievriendelijke natuuroases: in campus Stadspark de voor- en binnentuin, in campus Banneux een groot dakterras en het wandelparcours rondom.

Hasselt - Joepie, we gaan op bezoek! - Gevangenis Hasselt          
De aanpak van de bezoekerstuin is een eerste stap in de vergroening van de volledige gevangenissite. Zo moet deze ruimte een familievriendelijke setting worden, gericht op kinderen.

Kortrijk - De school als groene long in de wijk - Athena Campus Drie Hofsteden
Deze campus wordt de groene long van Kortrijk-Oost, waarbij de ontharding en vergroening van verschillende speelplaatsen met klimaatadaptieve en onderhoudsarme leerplekken voorrang krijgen. Zo wordt een gezonde leefomgeving ontwikkeld: een open, groene campus met een mobiliteitsplan waarin wandelaars, fietsers en zelfs vogelspotters of salamanders ruimte krijgen.

Leuven - Groen in plaats van grijs - Centrale Gevangenis Leuven
Dit project richt zich op de opwaardering en diversifiëring van de buitenste gordel van de gevangenis. Daarvoor worden er groene en biodiverse zichten gecreëerd voor gedetineerden uit verschillende cellenblokken en voor het personeel. Dat bevordert het psychisch welzijn, stimuleert sociale contacten en zorgt voor stress- en agressiereductie. Betekenisvolle groenactiviteiten blijken overigens succesvol tegen verveling. Ze herstellen ook het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gedetineerden.

Lommel - Break-out: de buitenruimte van CANO Pieter Simenon - Jongerenwerking Pieter Simenon
Jongerenwerking Pieter Simenon creëert een open en helende leer-, leef- en werkomgeving voor de begeleiding van maatschappelijk erg kwetsbare of gekwetste jongeren.

Melle - Elsdriespark - Gemeente Melle
Het Elsdriespark wordt een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en een natuurlijke buitenspeelruimte voor de basis- en kleuterschool.

Menen - Het Barakkenpark - Stad Menen            
De Barakken vormt een sterk verstedelijkte woon- en winkelwijk in het centrum van Menen, met weinig groen. De strategisch gekozen site wordt een extra groene parel in het blauw-groene netwerk langs de Leie. Bij de transformatie van grasland naar bos staan biodiversiteit, toegankelijkheid en sociale interactie centraal.

Oostende - Natuurontwikkeling MDK zone domein Raversijde en inrichten van een speelzone - Provincie West-Vlaanderen
In Raversijde wordt een natuurspeelzone ingericht met speelduinen en een uitkijkpunt op de zee, afgestemd op de oorlogsrelicten, als een belevingsplek voor jong en oud.

Peer - Dommelen in Peer - Stad Peer 
Peer schetst het Dommelpark als een natuurlijk waterpark, goed bereikbaar vanuit het centrum en vanuit de ruimere regio. Het is een project met aandacht voor waterhuishouding, infiltratie, bestuiving, luchtkwaliteit en koolstofopslag. Ook toegankelijkheid voor andersvaliden en de gezondheidseffecten van natuur en recreatie in de vorm van wandelen staan er centraal.

Turnhout - Buurtpark "oud Kerkhof Kwakkel" - Stad Turnhout 
De stad Turnhout benut de kansen die de oude begraafplaats biedt. Ze willen een laagdynamische en hoogsensitieve plek creëren met de focus op biodiversiteit, rekening houdend met de omliggende Kempische natuur.

Westvleteren - Speel- en Rustnatuur - De Walhoeve vzw
De Walhoeve voorziet een groen speellandschap van natuurlijke biotopen en een buitenlokaal dat afgestemd is op de zorgnoden van de bijzondere jeudgzorg.

Wingene - Keizerspark Wingene - Gemeente Wingene
Een parkeersite in de dorpskern wordt omgevormd tot een groene ontmoetings- en rustplek in een groen-blauw netwerk.
 

Projecten 2019

IN 2019 werden er 31 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen (uit 143 inzendingen), die in totaal meer dan 2 miljoen euro financiële steun kregen van Natuur en Bos. Van zelfpluktuinen en biodiverse bloemenweides bij ziekenhuizen tot voedselbossen en speelwildernissen bij jeugdbewegingen, en alles daartussenin.
Balen - Het rolstoelpad en natuurlijke tuin met belevingselementen - Gemeente Balen - Dienst Toerisme
De herinrichting van de tuin van woonzorgcentrum Orelia Keiheuvel tot een natuurlijke tuin die het heidelandschap tot bij de bewoners met dementie brengt met aansluitend de aanleg van een rolstoelpad van 1km die de bewoners en slecht te been zijnde omwonenden en bezoekers toelaat om hun natuur terug te beleven.

Eeklo - AZ Alma vzw
De creatie van een biodiverse semi-openbare bewegings- en belevingsruimte in verbinding  met het Raverschootbos om mensen te doen bewegen en de positieve effecten van natuur te laten beleven. Het zorggroen past in de aanpak op vlak van revalidatie en psychiatrische zorg.

Eeklo - GO! Atheneum De Tandem
Het omvormen van een grote grijze speelplaats en een saaie grasvlakte tot een groene en gezonde open campus door de aanleg van bosjes en wilde natuur, een speelheuvel, een hooiland en een ontdekkingspad. Zo worden verschillende omgevingen gecreëerd die een waaier aan mogelijkheden bieden voor leerdoelen en persoonlijke behoeftes.

Essen - De Wildertnis Essen - Gemeente Essen
De ontwikkeling van groenblauw netwerk specifiek gericht op de groene functionele ontsluiting van de omgeving (begraafplaats, scholen en woonwijken) gericht op het verhogen van de sociale cohesie via biodivers toegankelijk groen.

Galmaarden - Baljuwhuis - Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Natuurgerichte herinrichting van het park van het Baljuwhuis met een evenwicht tussen historische groenelementen en spontane ontwikkelingen om zo een rustgevende ontmoetingsplaats te creëren voor bezoekers en omwonenden om onder meer vereenzaming tegen te gaan.

Geel - VBS de Toverboom
De creatie van een kleine wildernis, groene speelzone voor de basisschool, kinderen uit de buurt en de jeugdbeweging door de aanleg van een wadi met boomstammenparcours, een educatief natuurreservaatje en beestentoren en een hele waaier aan nestkasten.

Genk - Bloem en Bos - Ziekenhuis Oost-Limburg
Synapspark, de campus rond Ziekenhuis Oost-Limburg Genk, is een zorgknooppunt (ziekenhuis, zorginstellingen) dat zorg, stad en natuur met elkaar wil verbinden om te komen tot een healing environment gericht op herstel, welzijn, preventie, stressreductie en een gezonde levensstijl.

Genk - Snoezelbos en weide - IGL ter Heide
De aanleg van een snoezelbos bij een zorginstelling voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking door de omvorming van het bos en het plaatsen van belevingselementen. Met prikkelarme en prikkelrijke zones wordt een zinvolle dagbesteding beoogt voor alle doelgroepen (ontspannen, genieten, spelen, leren en werken).

Gent - Reigersparkje - Stad Gent
Het publiek toegankelijk maken van het Reigerparkje als kleine wildernis met respect voor de bestaande natuurwaarde, de eigenheid van de plek en het buurtleven rondom. Typische elementen zijn de bestaande mozaïekmuur en de aan te leggen speel- en rustelementen, leifruit, de doorkijk naar de naburige school en de luwe wilde bostuin.

Gentbrugge - Gregorius on the move - Vzw Organisatie Broeders van Liefde - MFC Sint-Gregorius
De herinrichting van de buitenterreinen van de campus in fucntie van de noden van kinderen en jongeren met auditieve beperkingen, motorische beperkingen, autismespectrumstoornissen of gedrags- of emotionele stoornissen. De eentonige grasvlaktes worden vervangen door een gevarieerd en rolstoeltoegankelijke ruimte met onder meer speelweides, -wildernis en -bosjes, rustzones, klautertoestellen en een buitenklas.

Grimbergen - Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen
Het creëren van een nieuwe groene oase als onderdeel van de heropwaardering van het landschpaspark rond de zorginstelling met een therapieruimte in open lucht met ruimte voor rust en ontmoeten gebruik makend van inheems plantgoed, natuurlijke materialen en zintuigenprikkelende beplanting.

Hasselt - Vergroenen Hasseltse speelplaatsen - Stad Hasselt
De vergroening van 10 Hasseltse scholen als onderdeel van het groenblauwe netwerk in functie van de cognitieve ontwikkeling van kinderen , maar ook van onder meer klimaatadaptatie gebruik makend van inheems groen, met nadruk op de meest kwetsbare wijken.

Herne - Herne kiest het oasenpad - Gemeente Herne
Herstel van de landbouwnatuur in de plattelandsomgeving met als blikvanger een oude steengroeve, samen met buurtbewoners, lokale verenigingen en mensen met een beperking of autismespectrumstoornis, om zo het contact met de natuur te herstellen voor alle doelgroepen met alle bijhorende gezondheidsvoordelen.

Herzele - Woonzorgcentrum Ter Leen
De ontwikkeling van zorggroen rond een woonzorgcentrum waar de meestal zwaar zorgbehoevende bewoners op verschillende en aangepaste manieren veilig kunnen genieten van de groene omgeving. Hierbij wordt de nadruk gelegd op zintuigprikkelende inheemse planten en bloemen, aantrekkelijk voor vogels en insecten.

Kasterlee - De Liereman - Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Heraanleg en verbetering van de ontsluiting van de omgeving van het bezoekerscentrum De Liereman met het doortrekken van het heidelandschap in het naburige psychiatrische zorgcentrum.

Kortenaken - Gemeente Kortenaken
Het herstel van een "common" voor de inwoners van Waanrode als ontmoetingsruimte voor de dorpsbewoners via een natuurgerichte aanpak met de aanplant van bomen en struiken, een klauterparcours en natuurlijke speelelementen, het herstel van een vijver en rolstoeltoegankelijke paden en andere infrastructuur.

Kortrijk - AZ Groeninge vzw
De creatie van een grote groene ruimte en verbinding voor de omwonenden en omliggende bedrijven samen met een specifieke inrichting voor een verhoogde sociale interactie en ondersteuning, het aanzetten tot beweging, revalidatie en psychische en psychiatrische zorg.

Leuven - Sint-Maartendal - Stad Leuven
De heraanleg van de groene buitenruimtes van het Sint-Maartendal gericht op de noden van de bewoners, de nabije zorginstelling, school en kinderwerking. Daarbij wordt gewerkt aan meer gelaagde biodiverse groenstructuren met ruimte voor speelnatuur en -infrastructuur, groene rustplekken met aandacht voor onder andere hitte en geluidshinder.

Menen - Snoezelbos - Kleine wildernis Volkslaan - Stad Menen
De aanleg van een soort snoezelbos als rust- en belevingsplaats voor (kwetsbare) bewoners uit de naburige zorginstellingen aangevuld met een kleine wildernis om de biodiversiteit te verbeteren. 

Merksplas - Zwart Goor - Natuurpunt Beheer vzw
De aanleg van rolstoelvriendelijke paden en aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur in 't Zwart Goor, een Natuurpuntreservaat, zodat de bewoners van het nabije zorginstelling en bij uitbreiding andere minder mobiele bezoekers de natuur op een gepaste manier kunnen beleven.

Oosterzele - OLV Ter Veldbloemen - Groep St Franciscus
Het ontwikkelen van de rolstoeltoegankelijke belevingstuin Vuenteca op de zorgsite Groot Bewijk gericht op de noden van de bewoners en de omwonenden als overgang naar de Molenbeekvallei. Daarbij wordt naast specifieke infrastructuur voor de bewoners bomen(rijen), bloemenweides, een sensoriële tuin met inheemse fruitbomen, speelnatuur, een vijver met vlonder en dergelijke aangelegd. 

Opwijk - Landschap van Erembald tot Kravaalbos - Gemeente Opwijk
De creatie van twee groene oases in een sterk verharde omgeving als rust- en speelplekken langsheen een groene fietsverbinding met elementen die ontmoeting (wilgenhut,…), beleving (boomgaard,…), rust (zit- en ligbanken,…) en ontspanning (speelelementen,...) bevorderen, gebruik makend van natuurlijke martialen en natuurinrichting.

Oud-Heverlee - De Kouter - Gemeente Oud-Heverlee
De ontwikkeling van een groen park in het centrum van Blanden, aansluitend op woonzorgzone 'De Kouter', in functie van de curatieve en preventieve gezondheidsvoordelen en als centrale ontmoetingsplaats voor het dorp met andacht voor de noden van specifieke doelgroepen (bv rolstoelpad, speelwildernis,...).

Pelt - Mariaziekenhuis Pelt 
De vergroening van de zorgcampus aan de rand van het centrum van Overpelt voor het welzijn van de mens (patiënten, verzorgend personeel en omwonenden) en met voordelen voor de natuur met onder meer de omvorming van gazons tot bloemrijke graslanden, de aanplanting van bomen en struiken, heideherstel en rolstoelvriendelijke paden.

Putte - Natuuroase Hof Ter Laken - Kempens Landschap
De omvorming van een verloederde nutstuin in het kasteeldomein Hof Ter Laken door het verwijderen van invasieve exoten, storende beplantingen en verhardingen, en vervallen infrastructuur om zo te komen tot een natuuroase, een geheel van grasveldjes, mantels, bomen en natuurlijke bosjes met hier en daar wat zitelementen.

Roeselare - Landschapspark Zilverberg - Stad Roeselare
Het aanleggen van een natuurrijk en rolstoeltoegankelijk landschapspark in de stadsrand dat het woonzorgcentrum Zilverberg, de sociale woningen van De Mandel en de achterliggende buurt verbindt met de speelpleinzone naast de Chiro met de aanleg van bloemrijke hooilanden, gemengde hagen, een hoogstamboomgaard en het opwaarderen van een poel en zo de sociale cohesie en het contact met de natuur bevordert.

Schelle - Chiro Schelle vzw
De aanleg van een natuurrijke omgeving van Chirolokalen in Schelle met ruimte voor een speelzone, een kampzone, een wildezone en een voedselbos om natuurlijk speelgedrag te stimuleren en het contact met de natuur te versterken omwille van de positieve effecten.

Sint-Katelijne-Waver - Borgensteinpark SKW - Gemeente Sint-Katelijne-Waver
Opwaardering van het Borgersteinpark tot het groene hart van de dichtbebouwde wijk Pasbrug waar volop ruimte is voor ontmoeting en rust voor zowel fauna en flora, buurtbewoners als de residenten en begeleiders van zorginstelling Borgenstein.

Sint-Niklaas - Parkbos Nieuwkerken - Stadbestuur Sint-Niklaas
De aanleg van twee kleine wildernissen in de Baenslandwijk gericht op natuurbeleving door kinderen en senioren uit de buurt en van de naburige basisscholen.

Sint-Niklaas - Kleine wildernis Baenslandwijk - Stadbestuur Sint-Niklaas
De inrichting van een natuurrijk parkbos tussen de dorpskern van Nieuwkerken en het woonzorgcentrum als nieuw groen hart voor het dorp met rust, trage verbindingen, spelprikkels voor kinderen en toegang en contact met de buurt voor de bewoners van het zorgcentrum. Daartoe wordt onder meer een populieren bos omgevormd en een speelheuvel en spelelementen in het water aangelegd.
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0