Waar en wanneer

Afbeelding
Icoon Vissen

In de ecologisch waardevolle wateren mag u niet vissen tijdens de nacht en in de paaitijd. In de overige viswateren is het vissen in principe het hele jaar door toegelaten. Opgelet: in sommige wateren zijn beperkingen wat betreft toegankelijkheid van toepassing. Respecteer altijd de lokale toegangsregels.

Digitale hengelkaart  

Op deze belevingskaart worden de visplaatsen aangeduid, de voornaamste openbare hengelwateren in Vlaanderen. Voor elk hengelwater kunt u informatie raadplegen over lokale toegangsregels, nachtvisserij en het vissen in de periode van 16 april tot en met 31 mei. Vul in het venster rechtsboven de gemeente in waar u wil gaan vissen (of in het venster linksboven de naam van het natuurgebied), klik op het icoontje van de visplaats op de kaart en de informatie verschijnt. 

U kunt ook onze provinciale en regionale hengelkaarten in pdf downloaden of een papieren versie aanvragen.
 

Het hele jaar vissen

In de ecologisch waardevolle wateren mag u niet vissen tijdens de nacht en in de paaitijd.

In de overige viswateren is het vissen in principe het hele jaar door toegelaten. U moet wel enkele regels naleven:

  • De paaitijd is de periode waarin vissen zich voortplanten en loopt van 16 april tot en met 31 mei. In de paaitijd moet u elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig weer vrijlaten in het water waar u hem gevangen hebt. U mag ook geen vissen (of delen ervan) als aas gebruiken. Het gebruik van kunstaas is wel toegelaten.
  • Ook tijdens de nachtvisserij moet u elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig weer vrijlaten in het water waar u hem gevangen hebt. Het begrip ‘nacht’ verwijst hier naar de periode van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang. Tijdens de nachtvisserij mag u geen kunstaas gebruiken met een totale lengte van meer dan 2 centimeter. Ook het gebruik van vissen (of delen ervan) als aas is verboden. 
  • De eigenaar of beheerder van een visplas of waterloop kan de toegang beperken door lokale toegangsregels op te leggen. In sommige wateren hebt u een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen.
     

Tijdelijk verbod: wanneer mag u niet vissen

Om de visbestanden te beschermen zijn het vissen en sommige visserijmethodes verboden in bepaalde periodes van het jaar. Sommige vissoorten mag u ook niet het hele jaar door bevissen. In deze tabel vindt u een overzicht.
 

Sommige vissoorten mag u ook niet het hele jaar door bevissen. In deze tabel vindt u een overzicht.


Vangt u toevallig toch een bepaalde vissoort terwijl dat niet toegelaten is, dan moet u de vis onmiddellijk en voorzichtig weer vrijlaten in het water waar u hem gevangen hebt.
 

Download provinciale en regionale hengelkaarten

Van elke provincie en regio in Vlaanderen bestaan aparte hengelkaarten. Ze duiden aan waar u kunt vissen en welke vissoorten u op een bepaalde plaats kunt vangen. Provinciale hengelkaarten geven een overzicht van alle viswateren in een provincie. Regionale hengelkaart beperken hun zoekgebied tot een kleiner deel van een provincie. Download hieronder de hengelkaart die u zoekt. Wenst u gratis een gedrukte versie van een provinciale of regionale hengelkaart? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en de gewenste kaart naar uw provinciale visserijcommissie

Hengelkaart Vlaanderen
Deze hengelkaart is enkel digitaal beschikbaar.

Provinciale hengelkaarten


Regionale hengelkaarten

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0