Bijkomende vergunningen en toelatingen

Afbeelding
Icoontje visverlof

Met een Vlaams visverlof mag u in principe vissen in alle rivieren, kanalen, beken en ook in stilstaande wateren in Vlaanderen die niet degelijk zijn afgesloten van het openbare waterwegennet. In bepaalde wateren hebt u een bijkomende toelating of een bijkomende vergunning nodig. In heel wat wateren gelden ook beperkingen wat betreft toegankelijkheid.

Bijkomende toelatingen

  • Onbevaarbare waterlopen: vissen is toegelaten op plaatsen waar de oever openbaar toegankelijk is; een bijkomende toelating van de oevereigenaar is nodig op plaatsen waar de oever in private eigendom is en het visrecht aan de oevereigenaar behoort.
  • U hebt een bijkomende toelating nodig om te kunnen vissen in visplassen die onder de Visserijwet vallen, maar ook op privéterrein liggen.
     

Bijkomende vergunningen

U hebt een bijkomende vergunning nodig om te vissen in:

Beperkingen toegankelijkheid

De eigenaar of beheerder van een water kan lokale toegangsregels opleggen waardoor het vissen op bepaalde tijdstippen en plaatsen toch niet mogelijk is. Respecteer altijd de toegangsregels van een viswater en informeer u goed ter plaatse.

In het Reglement Openbare Visserij vindt u een overzicht van de belangrijkste viswateren per provincie waar beperkingen gelden wat betreft toegankelijkheid.
 

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0