Nachtvisserij

Afbeelding
Icoon Vissen

Sommige vissen laten zich ’s nachts makkelijker vangen dan overdag. Daarom zijn veel vissers fan van nachtvissen, in het bijzonder karpervissers. Ook de sfeer is helemaal anders. In Vlaanderen is nachtvissen op veel plaatsen toegelaten, maar u moet wel de regels volgen. 

Waar en wanneer

Nachtvisserij is in Vlaanderen gedefinieerd van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang. De officiële uren variëren van dag tot dag.


In principe mag u nachtvissen in alle visplassen en waterlopen, behalve in ecologisch waardevolle wateren.


Let op: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen. Daardoor kan nachtvissen toch verboden zijn. Op sommige plaatsen hebt u ook de expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen.
 

Bijzondere voorwaarden 

Als u gaat nachtvissen, moet u zich aan enkele specifieke voorwaarden houden.

  • Laat elke vis die u vangt onmiddellijk en voorzichtig weer vrij in het water waar u hem gevangen hebt. U mag tijdens het nachtvissen geen enkele vis in uw bezit hebben, zelfs niet als u die buiten de uren van het nachtvissen hebt gevangen.
  • Het gebruik van kunstaas met een lengte van meer dan 2 centimeter is verboden
  • Het gebruik van vissen (of delen van vissen) als aas is eveneens verboden
     

kunstaas en vissen als aas zijn verboden
 

Nachtvissen en kamperen

Mag ik kamperen of in een tent verblijven tijdens het nachtvissen?
Het groot visverlof geeft een hengelaar op basis van de visserijwetgeving het recht om ’s nachts te vissen in de wateren waar dit volgens de visserijreglementering en eventuele lokale toegankelijkheidsregelingen is toegelaten. Een groot visverlof verleent aan een hengelaar echter niet het recht om te kamperen langs de waterkant. De visserijwetgeving regelt immers niet het kamperen of verblijf in tenten langs het water: kamperen is een bevoegdheid van de gemeente en wordt gehandhaafd door de lokale politie, de terreinbeheerder of dijkwachter. In de visserijwetgeving staat echter wel vermeld dat een hengelaar zich in de mogelijkheid moet bevinden om zijn hengel voortdurend te bewaken.

Het gebeurt wel vaker dat hengelaars een grote paraplu, een schuiltentje, bivy of kampeertent gebruiken tijdens het nachtvissen (vaak karpervisserij). In de praktijk is het onderscheid tussen schuilen tijdens het vissen of kamperen niet altijd even duidelijk. Veel zal afhangen van de omstandigheden en de beoordeling door de handhaver ter plaatse. In sommige gevallen wordt het verblijf van hengelaars in een schuilplaats langs het water tijdens het vissen niet als kamperen beschouwd of wordt het verblijf gedoogd, maar in andere gevallen wordt door de lokale politie of de dijkwachter wel handhavend opgetreden. Factoren die daarbij een rol spelen zijn allerlei vormen van overlast zoals bijvoorbeeld: grootte van de (schuil)tent, hinderen van de doorgang langs het water door een auto of een tent, achterlaten van vuilnis, houden van een barbecue, nachtlawaai, alcohol- en drugsgebruik, groepen en feestjes, te luide beetverklikkers, hinderen van de privacy van buurtbewoners of woonboten, enz.

We kunnen geen eenduidig antwoord geven over het kamperen, maar raden steeds aan om goed na te kijken of er een lokale toegankelijkheidsregeling bestaat. Tevens adviseren we om het schuilen langs de waterkant tijdens de nachtvisserij discreet en beperkt in omvang te houden en op geen enkele manier overlast te veroorzaken. Probeer tijdens het nachtvissen tevens de aanwezigheid te vermijden van mensen die zelf niet aan het hengelen zijn.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0