Nachtvisserij

Afbeelding
Icoon Vissen

Sommige vissen laten zich ’s nachts makkelijker vangen dan overdag. Daarom zijn veel vissers fan van nachtvissen, in het bijzonder karpervissers. Ook de sfeer is helemaal anders. In Vlaanderen is nachtvissen op veel plaatsen toegelaten, maar u moet wel de regels volgen. 

Waar en wanneer

Nachtvisserij is in Vlaanderen gedefinieerd van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang. De officiële uren variëren van dag tot dag.


In principe mag u nachtvissen in alle visplassen en waterlopen, behalve in ecologisch waardevolle wateren.


Let op: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen. Daardoor kan nachtvissen toch verboden zijn. Op sommige plaatsen hebt u ook de expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen.
 

Bijzondere voorwaarden 

Als u gaat nachtvissen, moet u zich aan enkele specifieke voorwaarden houden.

  • Laat elke vis die u vangt onmiddellijk en voorzichtig weer vrij in het water waar u hem gevangen hebt. U mag tijdens het nachtvissen geen enkele vis in uw bezit hebben, zelfs niet als u die buiten de uren van het nachtvissen hebt gevangen.
  • Het gebruik van kunstaas met een lengte van meer dan 2 centimeter is verboden
  • Het gebruik van vissen (of delen van vissen) als aas is eveneens verboden
     

kunstaas en vissen als aas zijn verboden