Vissen in paaitijd of gesloten tijd

Afbeelding
Icoon Vissen

De paaitijd is de periode waarin vissen zich voortplanten. Om het visbestand te beschermen mag u dan geen vissen meenemen. Daarom spreken we ook over de ‘gesloten tijd’.

De paaitijd loopt officieel van 16 april tot en met 31 mei. In deze periode warmt het water stilaan op en planten de meeste vissen zich voort. 

In de paaitijd mag u in principe vissen in alle visplassen en waterlopen, behalve in ecologisch waardevolle wateren.

Let op: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen. Daardoor kan het vissen in de paaitijd toch verboden zijn. Op sommige plaatsen hebt u ook de expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen. 

Bijzondere voorwaarden 
Als u vist in de paaitijd, moet u zich aan enkele specifieke voorwaarden houden.

  • Laat elke vis die u vangt onmiddellijk en voorzichtig weer vrij in het water waar u hem gevangen hebt. Vissen bijhouden of vervoeren mag dus niet.
  • Het gebruik van vissen (of delen van vissen) als aas is verboden
  • Het gebruik van kunstaas is wel toegelaten