Waar mag u nooit vissen?

Afbeelding
Icoon Vissen

Op sommige plaatsen mag u nooit vissen, omdat het te gevaarlijk is of omdat u de natuur schade zou kunnen berokkenen.

Vissen is altijd verboden:

  • In sluizen
  • Op bruggen over bevaarbare waterlopen
  • In vispassages
  • Overal waar Natuur en Bos signalisatieborden heeft geplaatst die een tijdelijk of permanent visverbod aanduiden. Het verbod geldt zowel aan de oever als op het water. Indien het verbod over langere afstand geldt, duiden pijlen aan tot waar het verbod van toepassing is.

    Bord verboden te vissen