Bijzondere toegangsregelingen

Afbeelding
Icoon Vissen

De eigenaar of beheerder van een water kan de toegang beperken door lokale toegangsregels op te leggen. Informeer u altijd vooraf of ter plaatse en respecteer de toegangsregels.

Lijst visplassen met beperkte toegang

Raadpleeg de lijst van de belangrijkste Vlaamse visplassen waar toegangsbeperkingen gelden. Let op: ook in kleinere viswateren, die niet in de lijst vermeld staan, kunnen beperkingen gelden. In sommige wateren hebt u ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen. Respecteer altijd de lokale toegangsregels en informeer u goed ter plaatse.
 

Havendokken van Antwerpen

In de Haven van Antwerpen mag u enkel vissen op plaatsen die het Havenbedrijf en de stad Antwerpen expliciet openstellen voor hengelaars. In de dokken van de linkeroever mag niet meer gevist worden. In de dokken van de rechteroever en in de Stadhaven zijn er nog een beperkt aantal hengelplaatsen. Meer informatie vindt u op de websites van het Havenbedrijf en van de stad Antwerpen. De aparte visvergunning die u vroeger nodig had voor de havendokken is inmiddels afgeschaft.
 

Havengebied van Oostende

In de Haven van Oostende mag u alleen vissen in de aangewezen hengelzones. De meeste hengelaars verkiezen de strekdammen, het staketsel of de spuikom. Let op: in het hele havengebied geldt de wet op de riviervisserij. Dat betekent onder meer dat u een visverlof van het Vlaams Gewest nodig hebt om er te mogen vissen.


In de zeewaartse zone van het Kanaal van Gent naar Oostende geldt een volledige terugzetverplichting vanaf het sas van Slijkens tot aan de N34.

Stroomopwaarts het sas van Slijkens is het vissen in de Haven van Oostende alleen toegelaten in de aangewezen hengelzones.
 

Kanaal Gent-Terneuzen en Gentse Zeehaven

In het Kanaal Gent-Terneuzen en in de Gentse Zeehaven mag u enkel vissen in de toegelaten hengelzones. Die zones werden afgebakend in overleg met de Gentse Havenkapiteindienst. Meer info vindt u op de website van de Haven van Gent.
 

Polders van Kruibeke

In de Polders van Kruibeke, een van de grootste natuurgebieden van Vlaanderen, mag u alleen vanaf de oever vissen. Bootvissen en wadend vissen zijn er niet mogelijk. Langs de belangrijkste hengelwateren zijn hengelplaatsen aangelegd. Meer info vindt u op de website van Kruibeke.
 

Vijvers van Groenendaal 

Hengelaars zijn welkom aan de vijvers van Groenendaal als ze over een Vlaams visverlof beschikken. Tijdens uw hengelbezoek aan de Linde- of Putselvijver mag u vrij gebruik maken van de parking van het Kasteel van Groenendaal.
 

Vaartkom in Leuven

In het Kanaal Leuven-Dijle, beter bekend als de Leuvense Vaart, is het vissen in de Vaartkom in Leuven (de jachthaven) alleen toegelaten met een vaste stok. Hengelaars mogen de aanwezige boten niet beschadigen of hinderen bij het in- of uitvaren van de haven. Het specifieke visserijreglement voor de Vaartkom is aangebracht op een info-paneel aan de jachthaven.