Bijzondere toegangsregelingen

Afbeelding
Icoon Vissen

De eigenaar of beheerder van een water kan de toegang beperken door lokale toegangsregels op te leggen. Informeer u altijd vooraf of ter plaatse en respecteer de toegangsregels.

Lijst visplassen met beperkte toegang

Raadpleeg de lijst van de belangrijkste Vlaamse visplassen waar toegangsbeperkingen gelden. Let op: ook in kleinere viswateren, die niet in de lijst vermeld staan, kunnen beperkingen gelden. In sommige wateren hebt u ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen. Respecteer altijd de lokale toegangsregels en informeer u goed ter plaatse.
 

Havendokken van Antwerpen

In de Haven van Antwerpen mag u enkel vissen op plaatsen die de stad Antwerpen en het Havenbedrijf expliciet openstellen voor hengelaars. In de dokken van de linkeroever mag niet meer gevist worden. Op de rechteroever zijn er nog een beperkt aantal hengelplaatsen. De aparte visvergunning die u vroeger nodig had voor de havendokken is inmiddels afgeschaft.

  • De oude havendokken of Stadshaven: een interactieve kaart met aanduiding van de kadenummers waar u mag vissen vindt u op de website van de stad Antwerpen.
  • De rest van de haven: vissen is enkel toegelaten in een zone aan de oostelijke oever van Kanaaldok B2 vanaf de ingang van het Schelde-Rijnkanaal in het noorden tot aan de wachtligplaatsen van Reigersbos de Zouten in het zuiden (info: website Havenbedrijf).

Havengebied van Oostende

 
Afbeelding
Kaart havengebied Oostende

Omwille van de havenactiviteiten is het vissen niet overal toegelaten in de Haven van Oostende. Raadpleeg dus zeker de kaarten met de toegelaten hengelzones in de Voorhaven en Achterhaven vooraleer u gaat vissen.

In het hele havengebied is bovendien de riviervisserijwetgeving van toepassing. U hebt dus een visverlof van het Vlaams Gewest nodig om er te mogen vissen. Voor zeevissen (uitgezonderd zeebaars) geldt geen meeneembeperking.
 

Kanaal Gent-Terneuzen en Gentse Zeehaven

In het Kanaal Gent-Terneuzen en in de Gentse Zeehaven mag u enkel vissen in de toegelaten hengelzones. Die zones werden afgebakend in overleg met de Gentse Havenkapiteindienst. Meer info vindt u op de website van de Haven van Gent.
 

Polders van Kruibeke

In de Polders van Kruibeke, een van de grootste natuurgebieden van Vlaanderen, mag u alleen vanaf de oever vissen. Bootvissen en wadend vissen zijn er niet mogelijk. Langs de belangrijkste hengelwateren zijn hengelplaatsen aangelegd. Meer info vindt u op de website van Kruibeke.
 

Vijvers van Groenendaal 

Hengelaars zijn welkom aan de vijvers van Groenendaal als ze over een Vlaams visverlof beschikken. Tijdens uw hengelbezoek aan de Linde- of Putselvijver mag u vrij gebruik maken van de parking van het Kasteel van Groenendaal.
 

Vaartkom in Leuven

In het Kanaal Leuven-Dijle, beter bekend als de Leuvense Vaart, is het vissen in de Vaartkom in Leuven (de jachthaven) alleen toegelaten met een vaste stok. Hengelaars mogen de aanwezige boten niet beschadigen of hinderen bij het in- of uitvaren van de haven. Het specifieke visserijreglement voor de Vaartkom is aangebracht op een info-paneel aan de jachthaven.  
 

Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0