Schade of overlast door invasieve exoten 

Afbeelding
Icoon exoten
Dieren, planten en micro-organismen (zoals schimmels) die van nature niet in onze streken voorkomen maar door de mens naar hier zijn gebracht, noemen we uitheemse soorten. Als een uitheemse soort zich hier vestigt en sterk uitbreidt, kan dat schade of overlast veroorzaken. In dat geval spreken we over invasieve, uitheemse soorten of invasieve exoten.

Invasieve exoten in Vlaanderen

Aziatische hoornaar - Canadese gans - Chinese wolhandkrab - Japanse duizendknoop - Rimpelroos, mahonie en andere struiken - Wasbeer

Wetgeving

Maatregelen om invasieve exoten op een gecoördineerde en gebiedsdekkende manier aan te pakken zijn verankerd in onze wetgeving.