Wetgeving

Afbeelding
Icoon exoten
De Europese wetgeving voorziet maatregelen om invasieve exoten op een gecoördineerde en gebiedsdekkende manier aan te pakken. Alle maatregelen werden samengebracht in de Europese verordening nr. 1143/2014. Die verordening voorziet ook een lijst van zorgwekkende invasieve exoten in de Europese Unie. 

De wettelijke bepalingen van de Europese verordening zijn verankerd in het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (voor zover ze onder de bevoegdheden van het Vlaams gewest vallen). Het Soortenbesluit regelt ook het statuut van soorten die niet in de Europese lijst staan.