Informatie voor notarissen

Hier leest u informatie en praktische richtlijnen die u moet toepassen bij verkoop of vestiging van een zakelijk recht op een onroerend goed dat valt onder de toepassing van het Bosdecreet.