Wetgeving en publicaties

Afbeelding
Icoon Natuurinspectie
Hieronder vindt u alle wetteksten en publicaties omtrent natuurinspectie.

Wetgeving rond natuurbescherming

De dienst Natuurinspectie van Natuur en Bos kijkt toe op de naleving van regelgeving om de natuur te beschermen En alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

De natuurinspecteurs staan ook mee in voor de naleving van gerelateerde regelgeving, zoals:

Milieuhandhavingsdecreet - Hoe worden overtredingen afgehandeld?

Het Milieuhandhavingsdecreet bepaalt hoe de milieuwetgeving gehandhaafd moet worden. Het regelt onder meer de bevoegdheden van de natuurinspectie, de maatregelen die genomen kunnen worden bij een overtreding en de sanctionering.
U vindt het Milieuhandhavingsdecreet onder titel XVI van het ‘Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid’. 
 

Handhavingsrapporten

Natuur en Bos rapporteert jaarlijks over de activiteiten van de natuurinspectie. Het resultaat vindt u in de handhavingsrapporten.

Infofiche Kompasnaald

Er werd ook een infofiche opgesteld voor lokale besturen. Die bevat eerstelijnsinformatie over de natuurinspectie.
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0