Jachtverlof

Een jachtverlof geeft de houder één volledig jachtseizoen de toelating om te jagen. Sommige jachtverloven zijn elke dag geldig, andere alleen op zondag.

Hoe vraag ik een jachtverlof aan?

Om een jachtverlof te kunnen aanvragen moet u:
 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Psychisch en fysiek in staat zijn om te jagen. 
 • Een betrouwbare voorgeschiedenis hebben. Wie bijvoorbeeld een ernstige veroordeling op zijn naam heeft staan, komt niet in aanmerking.
 • Bewijzen dat u bekwaam bent om te jagen, bijvoorbeeld door te slagen voor het jachtexamen.

U vraagt een jachtverlof aan via het e-loket. Daar kunt u ook meteen betalen en een bewijs opladen dat u via overschrijving de eventuele provinciebelasting betaald hebt. Een aanvraag via het e-loket is alleen mogelijk voor personen met een Belgisch rijksregisternummer.

Als het via het e-loket niet lukt, kunt u ook een jachtverlof aanvragen via het aanvraagformulier hieronder. Dat vult u in en mailt of stuurt u per aangetekende brief naar de arrondissementscommissaris van uw provincie
Bij uw aanvraag voegt u:
 • Een recente pasfoto: minstens 4 cm hoog en 3,5 cm breed (alleen bij papieren aanvraag)
 • Een uittreksel uit het strafregister. Dat kunt u afhalen bij het gemeentehuis van uw woonplaats. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan twee maanden. Een uittreksel uit het strafregister is niet nodig als u een Waals, Nederlands of Luxemburgs jachtverlof kunt voorleggen voor het huidige jachtseizoen.
 • Een getuigschrift van het theoretisch en praktisch jachtexamen (alleen bij uw eerste aanvraag). Een bewijs van slagen voor een van de volgende jachtexamens wordt aanvaard als getuigschrift:
  • het praktisch jachtexamen in het Vlaams Gewest
  • het theoretisch jachtexamen in het Vlaams Gewest, uitgereikt voor 1 januari 1995
  • het jachtexamen in het Waals Gewest, uitgereikt vanaf 1 januari 1998
  • het jachtexamen in Nederland
  • het jachtexamen in het Groothertogdom Luxemburg
  • het jachtexamen in Frankrijk, uitgereikt vanaf 1 januari 2003
  • het jachtexamen in Duitsland
  • het jachtexamen in Oostenrijk
   U moet geen geldig getuigschrift van het jachtexamen kunnen voorleggen als u beschikt over een Vlaams jachtverlof voor het vorige jachtseizoen of een Waals, Nederlands of Luxemburgs jachtverlof voor het huidige jachtseizoen.
 • Een attest medische en psychische geschiktheid. U gaat langs bij een arts om dit attest te laten invullen. Het attest mag niet ouder zijn dan vier jaar op de eerste dag van het jachtseizoen waarvoor de aanvraag bedoeld is. Het attest kan dus meerdere jachtseizoenen gebruikt worden. De jager moet niet elk jaar naar de arts. Als de arrondissementscommissaris twijfelt of de toestand van de jager nog overeenstemt met wat het attest verklaart, mag de arrondissementscommissaris wel vragen om een nieuw attest te laten invullen door een arts.
  Download het attest dat moet ingevuld worden (pdf - 232 kB)
   

Hoeveel kost een jachtverlof?

De betaling kan online gebeuren via het e-loket of op het IBAN-nummer BE15 3751 1109 8930 BIC: BBRUBEBB van Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 in 1000 Brussel. Vermeld bij uw betaling de boodschap ‘Familienaam Voornaam – Jachtverlof jaar-jaar+1’.

Afspraken rond terugbetaling:
 • Betaal bij voorkeur online om fouten te voorkomen.
 • Terugbetaling van de prijs van het jachtverlof is mogelijk als de arrondissementscommissaris weigert om een jachtverlof af te geven of als u een fout gemaakt hebt bij het betalen. Vul dan dit formulier in en bezorg het samen met uw betaalbewijs aan natuurenbos@vlaanderen.be.
  • Als u een fout hebt gemaakt bij het betalen van de provincietaks, wordt het betaalde bedrag spontaan teruggestort. Deze terugbetaling kan echter wel tot 30 dagen in beslag nemen.

Verplichte jachtverzekering

Iedereen die in Vlaanderen wil jagen met een vuurwapen, moet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Die verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die:
 • Lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaken
 • Het gevolg zijn van het vervoeren, dragen en/of gebruiken van wapens voor, tijdens en na de jacht
   
De jachtverzekering moet minstens even lang geldig zijn als het jachtverlof. 
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0