Jachtvergunning

Afbeelding
Icoon Jagen
Wie een Vlaams jachtverlof op zak heeft, kan een jachtvergunning aanvragen voor een medejager die niet in Vlaanderen woont. De vergunning is geldig op vijf vooraf bepaalde dagen.
 

Hoe vraag ik een jachtvergunning aan?

Om een jachtvergunning aan te vragen moet u eerst over een jachtverlof beschikken. U kunt dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die u wilt uitnodigen voor de jacht. De persoon in kwestie moet:
 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Een niet-Vlaams jachtverlof hebben
 • Psychisch en fysiek in staat zijn om te jagen
 • Een betrouwbare voorgeschiedenis hebben. Wie bijvoorbeeld een ernstige veroordeling op zijn naam heeft staan, komt niet in aanmerking.

U vraagt een jachtvergunning aan via het e-loket. Daar kunt u ook meteen betalen en een betaalbewijs opladen. Een aanvraag via het e-loket is alleen mogelijk voor personen met een Belgisch rijksregisternummer.

Als het via het e-loket niet lukt, kunt u ook een jachtvergunning aanvragen via het aanvraagformulier hieronder. Dat vult u in en mailt of stuurt u per aangetekende brief naar de arrondissementscommissaris van uw provincie
Bij uw aanvraag voegt u:
 • Een recente pasfoto van de persoon voor wie u de jachtvergunning aanvraagt (minstens 4 cm hoog en 3,5 cm breed)
 • Een verklaring dat de persoon voor wie u de vergunning aanvraagt fysiek en psychisch in aanmerking komt om in Vlaanderen te jagen (zit vervat in het formulier). U mag die verklaring zelf opstellen, steeds waarheidsgetrouw. De gast-jager mag geen voorgeschiedenis van ernstige veroordelingen hebben. 
 • Een bewijs van bekwaamheid om te jagen. In de praktijk betekent dat (een kopie van) een geldig jachtverlof van het land waar de gast-jager woont of verblijft. 
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de gast-jager.
   

Hoeveel kost een jachtvergunning?

Een jachtvergunning kost 47,26 euro. Sommige provincies rekenen een bijkomende provincietaks (pdf - 130 kB) aan. De betaling kan gebeuren via het e-loket of op het IBAN-nummer BE15 3751 1109 8930 BIC: BBRUBEBB van Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 in 1000 Brussel. Vermeld bij uw betaling de boodschap ‘Familienaam Voornaam – Jachtvergunning jaar-jaar+1’.

 Afspraken rond terugbetaling:
 • Betaal bij voorkeur online om fouten te voorkomen.
 • Terugbetaling van de prijs van het jachtvergunning is mogelijk als de arrondissementscommissaris weigert om een jachtvergunning af te geven of als u een fout gemaakt hebt bij het betalen. Vul dan dit formulier in en bezorg het samen met uw betaalbewijs aan natuurenbos@vlaanderen.be.
  • Als u een fout hebt gemaakt bij het betalen van de provincietaks, wordt het betaalde bedrag spontaan teruggestort. Deze terugbetaling kan echter wel tot 30 dagen in beslag nemen.
    

Verplichte jachtverzekering

Ook als u met een jachtvergunning jaagt, moet u een verplichte jachtverzekering afsluiten, met dezelfde voorwaarden als die voor een jachtverlof.
 
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0