Jachtvergunning

Afbeelding
Icoon Jagen
Wie een Vlaams jachtverlof op zak heeft, kan als gastheer een jachtvergunning aanvragen voor een medejager die niet in Vlaanderen woont. De vergunning is geldig op vijf vooraf bepaalde dagen.
 

Hoe vraag ik een jachtvergunning aan?

Om een jachtvergunning aan te vragen moet u eerst over een jachtverlof beschikken. U kunt dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die u wilt uitnodigen voor de jacht. De persoon in kwestie moet:
 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Een niet-Vlaams jachtverlof hebben
 • Psychisch en fysiek in staat zijn om te jagen
 • Een betrouwbare voorgeschiedenis hebben. Wie bijvoorbeeld een ernstige veroordeling op zijn naam heeft staan, komt niet in aanmerking.

Een jachtvergunning aanvragen kan via het e-loket (als u een Belgisch rijksregisternummer hebt). U kunt dit aanvraagformulier ook per aangetekende brief naar de bevoegde arrondissementscommissaris van uw provincie sturen.
Bij uw aanvraag voegt u:
 • Een recente pasfoto van de persoon voor wie u de jachtvergunning aanvraagt (minstens 4 cm hoog en 3,5 cm breed)
 • Een verklaring dat de persoon voor wie u de vergunning aanvraagt fysiek en psychisch in aanmerking komt om in Vlaanderen te jagen (zit vervat in het formulier). U mag die verklaring zelf opstellen, steeds waarheidsgetrouw. De gast-jager mag geen voorgeschiedenis van ernstige veroordelingen hebben. 
 • Een bewijs van bekwaamheid om te jagen. In de praktijk betekent dat (een kopie van) een geldig jachtverlof van het land waar de gast-jager woont of verblijft. 
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de gast-jager.
   

Hoeveel kost een jachtvergunning?

Een jachtvergunning kost 45 euro. Sommige provincies rekenen een bijkomende provincietaks (pdf - 130 kB) aan. De betaling kan gebeuren via het e-loket of op het IBAN-nummer BE15 3751 1109 8930 BIC: BBRUBEBB van Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 in 1000 Brussel. Vermeld bij uw betaling de boodschap ‘Familienaam Voornaam – Jachtvergunning 2021-2022’.

Jachtvergunning geweigerd of te veel betaald?
 • Als de arrondissementscommissaris weigert om een jachtvergunning af te geven, wordt het betaalde bedrag spontaan teruggestort. 
 • Als u een fout hebt gemaakt bij het betalen van de provincietaks, wordt het betaalde bedrag spontaan teruggestort.
 • Als u een fout hebt gemaakt bij het betalen van uw jachtvergunning, kunt u een e-mail sturen naar jacht.anb@vlaanderen.be. De bevoegde administratie zal het bedrag terugbetalen.
   

Verplichte jachtverzekering

Ook als u met een jachtvergunning jaagt, moet u een verplichte jachtverzekering afsluiten, met dezelfde voorwaarden als die voor een jachtverlof.