Openbare onderzoeken

Afbeelding
Icoon digitale loketten


Hieronder vindt u alle openbare onderzoeken waarvoor de consultatieperiode loopt, of die net afgelopen zijn.

Definitieve onteigeningsbesluit Zammelsbroek is vastgelegd

Zammelsbroek krijgt met het Sigmaplan een inrichting op maat van natte natuur om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging. Een divers landschap met open water, rietpartijen en natte beemden zullen een boost geven aan de biodiversiteit en bijdragen aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete. Zulke riviernatuur is ook nuttig in de strijd tegen de klimaatverandering: ze houdt water vast als een grote spons en geeft het in droge periodes af. Bovendien houdt deze natuur CO2 vast.

Voor de geplande inrichting in overeenstemming met het inrichtingsplan heeft het Agentschap Natuur en Bos al heel wat aankopen in der minne gedaan. Voor de ontbrekende stukjes op het grondgebied van Herselt en Laakdal en de stad Geel werd een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Van 20 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 liep een openbaar onderzoek.

Op 28 augustus 2023 heeft Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir het onteigeningsbesluit definitief vastgesteld.

Hieronder kunt u het besluit en de bijlagen raadplegen.
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0