Openbare onderzoeken

Afbeelding
Icoon digitale loketten


Van 20/02/2023 tot en met 22/03/2023: openbaar onderzoek onteigening inrichting Zammelsbroek

Openbaar onderzoek onteigening inrichting Zammelsbroek te Herselt, Laakdal en Geel

Van 20 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd betreffende de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeenten Herselt en Laakdal en de stad Geel in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van Zammelsbroek, onderdeel van het geactualiseerde Sigmaplan.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 27 oktober 2017 brengt het Agentschap voor Natuur en Bos ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Herselt, Laakdal en Geel, zoals opgenomen op het onteigeningsplan, gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit van 10 januari 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 20 februari 2023 tot en met 22 maart 2023, liggen de volgende documenten ter inzage: Gedurende deze periode zijn de documenten raadpleegbaar op de website van de gemeente Herselt. Het besluit genomen tot voorlopige onteigening met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst Milieu, Kerkstraat 1, 2230 Herselt:
 • Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
 • Op maandag ook van 18.00 tot 20.00 uur.
 • Op woensdag ook van 13.00 tot 16.00 uur.
   
Gedurende deze periode zijn de documenten raadpleegbaar op de website van de gemeente Laakdal. Het besluit genomen tot voorlopige onteigening met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst Milieu, Markt 19, 2430 Laakdal:
 • Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
 • Op maandag ook van 18.00 tot 20.00 uur.
 • Op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur.
   
Gedurende deze periode zijn de documenten raadpleegbaar op de websites van de stad Geel. Het besluit genomen tot voorlopige onteigening met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst Grondgebiedszaken, Werft 20, 2440 Geel:
 • Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.
 • Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ook van 13.30 tot 16.30 uur.
 • Op dinsdag ook van 17.00 tot 19.30 uur.
   
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:
 • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1, 2230 Herselt;
 • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 19, 2430 Laakdal;
 • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Werft 20, 2440 Geel;
 • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis van Herselt of Laakdal of in het stadhuis van Geel;
 • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar Agentschap voor Natuur en Bos, Sigmaplan, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel;
 • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij Agentschap voor Natuur en Bos, Sigmaplan, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel.
   
Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over het besluit genomen tot voorlopige onteigening en de bijlagen worden uiterlijk tegen 22 maart 2023, de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend.