Projectoproep openstelling

Afbeelding
Icoon Subsidies
Wilt u eenmalige inrichtingswerken uitvoeren die de sociale functie van uw terrein bevorderen? Doe dan een beroep op de projectoproep openstelling.

Wat?

De projectsubsidie openstelling ondersteunt projecten die door eenmalige inrichtingswerken natuurterreinen toegankelijker maken en de sociale functie ervan bevorderen. 
 

Voor wie?

Particulieren en privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen.
 

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd op een terrein met een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling.
 • Het project is nog niet gestart bij aanvraag, is geen uitvoering van een wettelijke verplichting en is niet in strijd met de wetgeving. Het project start een jaar na goedkeuring en eindigt uiterlijk drie jaar na de goedkeuring. De aanvrager mag de werken niet zelf uitvoeren.
 • De aanvrager communiceert over de uitvoering en realisatie van het project en houdt de uitgevoerde inrichtingswerken in stand.
   

Bedrag

 • De totale aangetoonde kosten van het project moeten minstens 2.000 euro bedragen. Kosten hoger dan 30.000 euro komen niet in aanmerking voor tussenkomst. Opgelet: kosten voor afbraakwerken en keuringen worden niet gesubsidieerd.
 • Voor natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen financiert het Agentschap voor Natuur en Bos 80% van de totale projectkosten. Voor besturen is dat 50% van de totale kosten.
   

Procedure

 • Alle projectvoorstellen zijn welkom bij Natuur en Bos tot 30 april 2024.
 • Vul daarvoor dit aanvraagformulier (doc - 781 kB) in en mail het naar subsidies.anb@vlaanderen.be met als onderwerp 'Projectsubsidie openstelling'. 

Natuur en Bos beoordeelt het projectvoorstel op basis van de uitgangssituatie, het plan van aanpak, timing en de beoogde resultaten. De aanvrager geeft ook een gedetailleerd overzicht en berekening van de totale kosten en inkomsten van het project.

Deze criteria zijn van belang bij de beoordeling:
 • Hoe de openstelling van het terrein wordt opgevat in het natuurbeheerplan
 • Hoe het werk wordt uitgevoerd:
 • De integratie van het werk in het terrein
 • De duurzaamheid van de gebruikte materialen
 • De ecologische draagkracht van het terrein
 • De mate waarin bij de toegankelijkheid van het terrein rekening is gehouden met personen met een beperking
 • De mate waarin bij de toegankelijkheid van het terrein rekening is gehouden met kinderen
 • De mate waarin bij de toegankelijkheid van het terrein rekening is gehouden met de streekeigenheid of de eigenheid van het terrein
 • Het bezoekerspotentieel
 • De kostprijs van het werk

Natuur en Bos bezorgt een rangschikking van de projecten aan de minister, die uiterlijk op 1 oktober 2024 beslist over de toekenning van de subsidies in volgorde van rangschikking. Natuur en Bos brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing.

Bij een positieve beslissing kan de aanvrager een schuldvordering indienen voor de eerste schijf van 50% van het aankoopbedrag. Natuur en Bos kan ook het volledige bedrag uitbetalen, maar doet dat enkel op voorwaarde van een bijzondere motivering.

Uiterlijk zes maanden na afloop van het project bezorgt de aanvrager een inhoudelijk en financieel eindrapport aan Natuur en Bos met de beoogde en bereikte resultaten en een beschrijving van de activiteiten. De financiële eindafrekening is gedetailleerd met een staat van inkomsten en uitgaven, en een overzicht van de overige subsidies. De aanvrager bezorgt ook alle nodige bewijsstukken die aantonen dat de correcte procedure volgens de wet op de overheidsopdrachten werd gevolgd.

Voor de eindrapportering gebruikt u dit formulier:
Nog een vraag over deze projectoproep? Stuur dan zeker een mailtje naar subsidies.anb@vlaanderen.be
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0