Subsidies om te bebossen

Afbeelding
Icoon Bomen en Bossen

Wij willen zoveel mogelijk initiatieven ondersteunen die tot meer bos in Vlaanderen leiden. Daarom werden er meerdere subsidies in het leven geroepen die u een financieel duwtje in de rug geven als u uw grond wilt (her)bebossen.
 

Subsidie aankoop gronden voor bebossing

Wilt u grond aankopen die bebost kan worden? Daarvoor bestaan verschillende subsidies, zowel voor besturen als voor particulieren. 

Subsidie bebossing

Bent u eigenaar van (landbouw)grond die u kunt en wilt bebossen? Ga dan na of u recht hebt op de subsidie bebossing. TIP: Wilt u snel weten welk indicatief subsidiebedrag u kunt krijgen voor uw geplande bebossing? Start uw subsidieberekening op de Bosteller >

Subsidie herbebossing

Wilt u een perceel opnieuw bebossen? Ga dan na of u recht hebt op de subsidie herbebossing.

Subsidieregeling bebossing 2015

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor de gewijzigde subsidieregeling bebossing 2015 (van toepassing op gronden in HAG en AG in RUP).
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0