Meidoornhaag rooien

Afbeelding
Icoon lokale besturen

Meidoornhagen zijn heel waardevol en moeten maximaal behouden blijven. Een uitzondering is mogelijk voor hagen die aangetast zijn door bacterievuur.

Wanneer is rooien toegelaten?

Meidoornhagen hebben een grote landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarde. Het behoud ervan is heel belangrijk. Alleen als een meidoornhaag aangetast is door bacterievuur, kan rooien onvermijdelijk zijn. Wie om die reden een rooivergunning aanvraagt, moet een bewijs van de aantasting leveren, bijvoorbeeld een laboratoriumverslag waaruit blijkt dat de geteste stalen van de haag positief waren. In sommige gevallen stelt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de besmetting vast en heeft de aanvrager al een brief ontvangen met het advies om de getroffen hagen te rooien. Die brief wordt bij de aanvraag tot rooien gevoegd.
 

Verplichtingen

Krijgt de aanvrager een vergunning om te rooien, dan moet hij de gerooide boompjes vervangen. Hij moet daarbij alle nodige maatregelen nemen om de nieuwe aanplanting te doen slagen:

  • Gebruik kwaliteitsvol, inheems plantgoed
  • Voer de aanplanting met zorg uit
  • Bescherm de boompjes tegen wild- en veevraat