Hoe kan ik boswachter worden?

Om boswachter te worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos moet u eerst slagen voor het examen van de opleiding Natuurmanagement-basis. Die opleiding volgt u bij Inverde. Het examen test zeer grondig de basiskennis van natuur. Wie slaagt voor het examen na het eerste jaar, ontvangt het getuigschrift Natuurmanagement (basis), dat bewijst dat u voldoende inzicht heeft om de eerste professionele stappen te zetten als boswachter bij Natuur en Bos. U kunt er ook elders mee aan de slag: als vrijwilliger of professional bij o.a. natuurverenigingen of milieudiensten van gemeenten en provincies. 

Daarnaast geeft het getuigschrift toegang tot het specialisatiejaar, het tweede jaar van de opleiding Natuurmanagement. In dat jaar kiest u een van de drie verdiepingsmodules of specialisaties: boswachter, natuurinspecteur of advies & beleid van de groene ruimte. Een jaar lang leert u alles om in een van die drie functies aan de slag te kunnen. Slaagt u aan het einde van het tweede opleidingsjaar voor het examen gekoppeld aan de gekozen specialisatie, dan ontvangt u een getuigschrift ‘Natuurmanagement’, dat expliciet de gekozen specialisatie vermeldt. Bij de specialisatie boswachter ligt de focus op het herkennen en beheren van natuurstreefbeelden, bij natuurinspectie focust de opleiding vooral op natuurwetgeving en bij advies & beleid zijn natuurwetgeving, beleid en beheer drie sterk verweven aandachtspunten.