Waarom kapt Natuur en Bos soms bomen?

Vraagt u zich soms af waarom Natuur en Bos toch bomen kapt, terwijl we tegelijkertijd streven naar meer bos? Dat lijkt tegenstrijdig, maar is het niet. 

Bossen vormen belangrijke, veelzijdige ecosystemen. Ze zijn essentieel om klimaatveranderingen mee op te vangen. Daarom willen we bossen, maar ook de natuur in het algemeen, via goed beheer veerkrachtig houden. Met de beheertechniek van het dunnen, waarbij we sommige bomen vellen, geven we de bomen met het meeste potentieel meer licht en dus meer kansen om te groeien. Zo is er voldoende leeftijdvariatie in het bos en wordt het bos sterker. We zorgen ook hier en daar voor open plekken in het bos om andere natuurvormen kansen te geven. Dat is belangrijk voor onze biodiversiteit.

Bossen spelen ook een grote rol in natuurbeleving. Mensen kunnen er ontspannen, spelen en sporten. Dat is belangrijk voor het algemeen welzijn van de bevolking. Daarom willen we bossen toegankelijker maken en veilig houden. Ook daarom moeten er soms bomen gekapt worden.

Hout is bovendien een van de waardevolste hernieuwbare grondstoffen. De verwerking van hout veroorzaakt immers een veel lagere CO2-uitstoot dan de productie en verwerking van bijvoorbeeld staal of beton. Door een goed bosbeheer kunnen we hout van hoge kwaliteit maken, terwijl we er over waken dat het bos in goede conditie blijft. 

Uiteraard scholen we ons permanent bij en luisteren we aandachtig naar nieuwe inzichten van wetenschappers, partners, bezoekers en buurtbewoners. Indien nodig, sturen we ons beheer bij, want we willen blijven werken aan een gedragen beleid met een duidelijke toekomstvisie.