Is het nog veilig in het bos nu er wolven zitten in Vlaanderen?

Jazeker. Wolven zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze zijn schuw en vermijden elk contact. U hoeft dus niet bang te zijn als u gaat wandelen in het bos. Het beeld van de ‘boze wolf’ komt uit de middeleeuwen, toen wolven tijdens oorlogen of als gevolg van hondsdolheid ook menselijke slachtoffers maakten. Die omstandigheden komen in West-Europa gelukkig niet meer voor. De angst wordt nu grotendeels gevoed door sprookjes waarin de wolf de slechterik speelt. In werkelijkheid zijn wolven juist kwetsbaar en schuw.

In heel uitzonderlijke gevallen kan een wolf toch toenadering zoeken tot mensen en/of agressief gedrag vertonen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als mensen de dieren voederen, waardoor de wolf mensen met voedsel gaat associëren. We hebben een protocol om in zulke gevallen gepaste maatregelen te nemen.

Wolven kunnen wel een gevaar vormen voor onbeschermde dieren. Op plaatsen waar wolven gesignaleerd werden, zijn daarom preventieve maatregelen aan te raden om vee te beschermen. Zorg bijvoorbeeld voor een geschikte omheining. Heeft uw vee toch schade geleden door een wolf, dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding.