Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek onteigening inrichting Pikhakendonk te Bonheiden

Van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd betreffende de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van Pikhakendonk, onderdeel van het geactualiseerde Sigmaplan.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 27 oktober 2017 brengt het Agentschap voor Natuur en Bos ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd betreffende de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van Pikhakendonk, onderdeel van het geactualiseerde Sigmaplan. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Bonheiden, zoals opgenomen op het onteigeningsplan, gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit van 7 juni 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022, liggen de volgende documenten ter inzage: Gedurende deze periode zijn de documenten tevens raadpleegbaar op de website van de gemeente Bonheiden. Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst Omgeving, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

Indien u het dossier wenst in te kijken vragen wij u om een afspraak te maken via www.bonheiden.be/afspraak-maken, via omgeving@bonheiden.be of om te bellen naar 015/50 28 40.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:
  • door uw bezwaarschrift  aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis;
  • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Oost-Vlaanderen - Sigmaplan, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Oost-Vlaanderen - Sigmaplan, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent.

Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over het voorlopige besluit en de bijlagen worden uiterlijk tegen 30 september 2022, de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend.
 

Openbaar onderzoek onteigening Maeyevijvers te Zonhoven

Van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Zonhoven in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van de Teut. Door de onteigening kan deze verder inrichting worden gerealiseerd.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 27 oktober 2017 deelt het Agentschap voor Natuur en Bos mee dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Zonhoven in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van Teut. Daarbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen in Zonhoven, zoals opgenomen op het onteigeningsplan, gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit van 3 mei 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022, liggen de volgende documenten ter inzage: Gedurende deze periode zijn de documenten ook raadpleegbaar op de website van de gemeente Zonhoven. Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst vergunningen en planning, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven: Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:
  • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkplein 1 te 3520 Zonhoven;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis;
  • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88, 1000 Brussel;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88, 1000 Brussel.
     
Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over het voorlopige besluit en de bijlagen worden uiterlijk tegen 30 september 2022, de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend.