Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek onteigening inrichting Pikhakendonk te Bonheiden

Van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd betreffende de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van Pikhakendonk, onderdeel van het geactualiseerde Sigmaplan.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 27 oktober 2017 brengt het Agentschap voor Natuur en Bos ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd betreffende de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van Pikhakendonk, onderdeel van het geactualiseerde Sigmaplan. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Bonheiden, zoals opgenomen op het onteigeningsplan, gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit van 7 juni 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022, liggen de volgende documenten ter inzage: Gedurende deze periode zijn de documenten tevens raadpleegbaar op de website van de gemeente Bonheiden. Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst Omgeving, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

Indien u het dossier wenst in te kijken vragen wij u om een afspraak te maken via www.bonheiden.be/afspraak-maken, via omgeving@bonheiden.be of om te bellen naar 015/50 28 40.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:
  • door uw bezwaarschrift  aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis;
  • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Oost-Vlaanderen - Sigmaplan, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Oost-Vlaanderen - Sigmaplan, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent.

Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over het voorlopige besluit en de bijlagen worden uiterlijk tegen 30 september 2022, de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend.