Overheadkosten

Overheadkosten voor voorbereiding en begeleiding zijn aantoonbare kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het project en die nodig zijn voor de goede uitvoering ervan, zoals personeelskosten (bijvoorbeeld projectcoördinatie en werfcoördinatie of opmaak van het administratief dossier), opmeting van het terrein (landmeter), opmaak van ontwerp/inrichtingsplannen, ...