PAS = Programmatische Aanpak Stikstof

Natuur en Bos beoordeelt of een terrein PAS-relevant is en doet dat aan de hand van de overschrijding van de kritische depositiewaarde voor stikstof voor een of meerdere natuurstreefbeelden van Europees te beschermen habitats. Meer info over welke herstelmaatregelen in welke gebieden PAS-relevant zijn, is te vinden in deze rapporten van het INBO.