Subsidie beschermingspak bestrijding Aziatische hoornaar

Afbeelding
icoon_beschermde_natuur
Wie professioneel Aziatische hoornaar bestrijdt, draagt bij aan de beperking van de impact van die invasieve uitheemse soort. Om voldoende professionele bestrijders te helpen om hun activiteiten te ontplooien, verleent Natuur en Bos een subsidie voor de aankoop van een beschermend pak voor de bestrijding van Aziatische hoornaar.

Wat?

Eenmalige subsidie voor de aankoop van een beschermend pak voor de bestrijding van Aziatische hoornaar.
 

Voor wie?

 • Zowel natuurlijke personen als privaatrechtelijke rechtspersonen die professioneel actief zijn bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar kunnen een subsidie aanvragen.
 • Elke professionele verdelger die over een opleidingscertificaat beschikt voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar, kan slechts één keer subsidie aanvragen voor de aankoop van een nieuw beschermend pak.
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen enkel aanvragen indienen met toestemming en op naam van hun medewerkers. Door toestemming te geven verliest de medewerker het recht om in eigen naam of via een andere privaatrechtelijk rechtspersoon subsidie aan te vragen.
 • De bestrijding wordt beschouwd als een professionele activiteit als de aanvrager over een ondernemingsnummer beschikt en daaronder actief klanten werft voor die activiteit.
 • De professionele activiteit inzake verdelging Aziatische hoornaar moet minstens tot eind 2025 uitgeoefend worden. Als de activiteit eerder stopgezet wordt, zal er teruggevorderd worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het nieuw en ongebruikt beschermend pak voldoen aan de kwaliteitsnorm voor een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) voor risico's van categorie 2 (middelhoge risico’s) en aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van Richtlijn 89/686/EEG (Bijlage II), algemene eisen, voorbeelden:
 • Ergonomie
 • Hoogst mogelijke beschermingsniveau
 • Gebruik juiste materialen
 • Comfort en doelmatigheid
Een pak dat niet aan die norm voldoet, komt niet in aanmerking. Tweedehandspakken komen eveneens niet in aanmerking.

De aankoop moet gebeuren met factuur die uiterlijk opgemaakt is door een professioneel verkoper met datum tussen 12/12/2023 en 31/3/2024.

Een factuur met datum na 31/3/2024, komt niet in aanmerking.

Er is maar één subsidie mogelijk per gefactureerd pak, opsplitsen is niet mogelijk.

Bedrag

De subsidie is een eenmalig en forfaitair bedrag van 450,00 euro. Als het aankoopbedrag exclusief BTW lager is dan dit forfaitair bedrag, wordt de subsidie herleid tot het aankoopbedrag.

Procedure

Mail het ingevulde formulier ‘Aanvraag eenmalige subsidie beschermingspak bij de bestrijding van Aziatische hoornaar’ (doc - 776 KB) samen met de nodige bijlagen naar subsidies.anb@vlaanderen.be

Nodige bijlagen:
 • Factuur pak
 • Opleidingscertificaat Verdelging Aziatische hoornaar
 • Bewijs ondernemingsnummer (publicatie rechtsvorm Belgisch staatsblad)
 • Bewijs van activiteiten als professionele verdelger (attest van uitvoering, professionele website…)
 • Bij aanvraag door privaatrechtelijk persoon: bewijs van toestemming van medewerker
Uw aanvraag wordt behandeld en als er gunstig advies is, ontvangt u de subsidie.

Deze oproep is beperkt in tijd en budget, waarvan kan worden gebruikgemaakt tot de uiterste indiendatum 30/4/2024 of tot uitputting van de voorziene middelen.

Dit is een eenmalig initiatief dat niet verlengd of uitgebreid kan worden.
Toon op de webpagina enkel de aangeklikte paragraaf
0
Verberg introductie
0